Thới Lai thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thới Lai thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao