Cần xử lý nghiêm những hành vi không chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg

Cần xử lý nghiêm những hành vi không chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg