Chợ Lách phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước quí II-2020

16/07/2018 - 07:04

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Cao Khiết

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Cao Khiết

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Chợ Lách tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đến năm 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng 180 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND, các phòng, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Lách tham dự.

Theo kết quả khảo sát của Hội đồng tư vấn, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Chợ Lách, đến nay Chợ Lách còn nhiều khó khăn trong xây dựng các xã NTM cũng như 9 tiêu chí (TC) huyện NTM. Hiện huyện chỉ có 3 xã đạt chuẩn NTM là Sơn Định, Vĩnh Bình và Phú Sơn. Tuy nhiên, so với Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 26-7-2017 của UBND tỉnh thì 3 xã này đều hụt từ 1 - 2 TC. Hai xã Long Thới và Tân Thiềng đạt 17/19 TC, các xã còn lại đạt từ 11 - 15 TC. Về 9 TC huyện NTM, chỉ mới đạt 3 TC: điện, an ninh - trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng NTM. Nếu so với lộ trình thì tiến độ xây dựng xã và huyện NTM thì Chợ Lách chưa đạt được tiến độ đề ra. Trong đó, có nhiều khó khăn: TC số 2 về giao thông và TC số 5 về trường học lệ thuộc vào nguồn kinh phí tỉnh. TC số 9 về nhà ở dân cư có 3/10 xã chưa đạt. TC số 13 về tổ chức sản xuất tuy có 8/10 xã đã xây dựng hợp tác xã nhưng chỉ mới đi vào hoạt động, chưa liên kết được trong sản xuất và tiêu thụ, còn thiếu bền vững. Thu nhập bình quân đầu người tuy đạt 37,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2017 nhưng để đạt mức tăng hàng năm theo qui định cũng còn nhiều thách thức. TC số 15 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở nhiều xã chỉ đạt ở mức tối thiểu 85%. TC số 17 về môi trường còn 6/10 xã chưa được công nhận, trong đó còn gần 1.500 hộ chưa có hố xí hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, các TC huyện NTM như: qui hoạch, giao thông, thủy lợi,  y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất và môi trường thì khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Chợ Lách và các xã, thị trấn đã trình bày những tham luận nêu lên khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện xây dựng NTM tại Chợ Lách. Các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên sáng kiến, cách làm hay nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện xây dựng các TC giao thông, nhà ở dân cư nông thôn, nâng cao thu nhập người dân, nâng chất hình thức tổ chức sản xuất như: hợp tác xã kiểu mới, làng nghề, tổ liên kết, tổ hợp tác,  vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Qua đó, làm cơ sở để địa phương tăng tốc thực hiện các TC, phần việc chưa đạt, đảm bảo tiến độ xây dựng các xã NTM và 9 TC huyện NTM trên địa bàn huyện Chợ Lách theo lộ trình đề ra.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập yêu cầu, Chợ Lách phải thể hiện được sự chủ động trong thực hiện các TC xây dựng NTM. Việc thực hiện các TC phải có lộ trình, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, huyện cần tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của người dân. Xây dựng NTM phải đúng thực chất, đảm bảo nâng cao được đời sống người dân và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phải có sự vào cuộc và phối hợp hiệu quả và hỗ trợ huyện Chợ Lách thực hiện các TC theo chức năng phụ trách, phấn đấu xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn  huyện NTM trước quí II-2020. Vì đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Lách nhiệm kiỳ 2015 - 2020.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN