Chợ Lách nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”

28/02/2022 - 05:57

BDK - Qua năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, huyện Chợ Lách thực hiện đạt được 20/25 chỉ tiêu đề ra. Quyết tâm khắc phục khuyết điểm, Đảng bộ huyện Chợ Lách xác định “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển” làm phương châm thực hiện trong năm 2022, tạo chuyển biến mới trên cả “Hai mũi”: xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Huyện ủy (HU) Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm cho biết:

Đóng gói trái cây xuất khẩu. Ảnh: V. Cường

Đóng gói trái cây xuất khẩu. Ảnh: V. Cường

- Năm 2022, HU Chợ Lách tiếp tục đề ra 25 chỉ tiêu để thực hiện trên tinh thần tập trung triển khai cho bằng được phong trào thi đua “Đồng khởi mới” để nâng chất và sáng tạo trong thi đua thì phải thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Ban Thường vụ (BTV) HU đã có sự phân công rõ ràng từng đầu việc cho các đồng chí cấp ủy viên triển khai nhiệm vụ trong NQ, giao cho từng đồng chí trong BTV HU chỉ đạo, phụ trách từng lĩnh vực theo dõi. Ngoài ra, từng đồng chí trong BTV HU sẽ phụ trách chỉ đạo toàn diện công tác phát triển kinh tế, xây dựng Đảng của một đảng bộ địa phương theo phân công. Phân công, phân việc cụ thể gắn với báo cáo, kiểm tra tiến độ thực hiện NQ.

NQ năm 2022 được Đảng bộ huyện đề ra với tinh thần phải siết chặt kỷ cương trong tổ chức đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ để tạo ra sức mạnh mới. Sau khi triển khai xong cấp huyện thì tiếp tục cụ thể hóa ở cấp xã. Thường trực HU thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc. Các đồng chí trong BTV HU, HU viên theo dõi chỉ đạo ngành, đơn vị, lĩnh vực được phụ trách.

Tập trung khắc phục các hạn chế trong năm 2021 đã chỉ ra, không để hạn chế tái lặp lại trong năm 2022. Tăng cường chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng trong cấp ủy đến từng chi bộ ấp. Mỗi chi bộ đều phải có kế hoạch khắc phục hạn chế một cách nghiêm túc, quyết liệt. Dùng đó làm đà để triển khai thực hiện NQ cho có hiệu quả ngay từ đầu năm. Định kỳ hàng quý và 6 tháng, 1 năm, HU sẽ tiến hành sơ kết và kiểm tra tiến độ thực hiện các đầu việc mà các đồng chí HU viên được phân công.

* Vì sao HU Chợ Lách lại chọn “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển” làm phương châm hoạt động của năm 2022?

- Thời gian qua, công tác xây dựng đảng của huyện còn nhiều hạn chế. Có một số tổ chức đảng, thậm chí là cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất, dẫn đến bị xử lý kỷ luật; kỷ cương trong đảng chưa nghiêm. Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật còn cao. Tổ chức đảng còn vi phạm kỷ luật. Tinh thần thái độ, sự quyết tâm của cán bộ chủ chốt, từng cấp ủy còn chưa cao. Vì vậy, BTV HU quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng trong Đảng, đề ra mục tiêu xây dựng 11 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đảng để mỗi cán bộ thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua kiểm điểm cuối năm 2021, sự đoàn kết của từng cấp ủy đảng trong đảng bộ, có chỗ, có nơi còn biểu hiện bằng mặt mà không bằng lòng. Vì vậy, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị chưa được cao. Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ NQ năm 2022, phải tập trung vào xây dựng tinh thần đoàn kết trong đảng, từ cơ sở đến cấp huyện, mỗi cấp ủy. Có duy trì kỷ luật, kỷ cương, có đoàn kết thì mới tạo ra sự phát triển. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm để cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt mục tiêu NQ đề ra.

Huyện Chợ Lách tập trung phát triển kinh tế năm 2022, tạo điều kiện để huyện sớm đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Việt Cường

Huyện Chợ Lách tập trung phát triển kinh tế năm 2022, tạo điều kiện để huyện sớm đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Việt Cường

* Việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân - Ba mũi” gắn với thực hiện NQ năm 2022 được triển khai như thế nào?

- Mỗi đơn vị, địa phương đều đăng ký đầu việc thi đua “Đồng khởi mới”. Trong đó, tập trung những nội dung dễ trước, khó sau. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, vận động nhân dân cùng thực hiện. Các đơn vị cụ thể hóa các chủ trương một cách dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên, nhân dân làm theo với tinh thần quyết liệt và có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, trong thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ NQ cần phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.

Từng đồng chí cấp ủy chủ động triển khai chỉ đạo công việc từ cơ sở. Việc phát sinh từ thực tiễn cơ sở thì phải kịp thời phát hiện. Nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu; nơi nào còn hạn chế thì phải tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn. Xem nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều phải ký giao ước thi đua, đăng ký thực hiện đạt kết quả cuối năm.

* Huyện chỉ đạo như thế nào để tiến đến đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao (NTMNC) vào cuối nhiệm kỳ?

- Xây dựng huyện NTMNC là nhiệm vụ cốt lõi của huyện Chợ Lách. Trong năm 2022, cùng với xã Hưng Khánh Trung B đã đạt NTMNC, huyện đặt mục tiêu xây dựng đạt 4 xã NTMNC (Phú Phụng, Vĩnh Thành, Sơn Định, Tân Thiềng). Đồng thời, khuyến khích các xã còn lại triển khai đồng bộ, “dàn hàng ngang” tiến lên chứ không chờ đợi tới lượt. Xã nào đủ điều kiện thì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTMNC trước.

Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện ngày một phát triển cũng góp phần tạo điều kiện để huyện sớm đạt mục tiêu xây dựng huyện NTMNC. Cụ thể, như vụ hoa kiểng Tết vừa qua, tuy sản lượng có giảm so với nhiều năm nhưng bà con bán được giá, đầu ra tốt, người dân phấn khởi đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đi lại, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động. Đây là những tiền đề thuận lợi cho năm 2022 xây dựng các tiêu chí xã, huyện NTMNC.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

“Để củng cố kỷ cương, đoàn kết nội bộ, vận động sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, người đứng đầu cấp ủy cần là tấm gương trong triển khai thực hiện các chủ trương, NQ, phải có được sự quyết tâm, quyết liệt và quyết đoán, tổ chức triển khai thực hiện cho hiệu quả. Đồng thời, người đứng đầu cần gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên cơ sở, thấu hiểu những khó khăn của địa phương để kịp thời tháo gỡ và “dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu cái khó” để thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện NQ cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục. Mỗi đồng chí đứng đầu đảng bộ địa phương phải thật sự là tấm gương mẫu mực trong triển khai thực hiện NQ, làm cho cán bộ, đảng viên tin và làm theo”.

(Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm)

Thanh Đồng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN