Chợ Lách phát triển mạnh dự án bưởi da xanh

17/07/2009 - 09:59

Mỏ Cày Bắc thành lập HTX mận Hương Việt

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách, sau hơn 2 năm triển khai mô hình sản xuất, thâm canh và tổ chức tiêu thụ bưởi da xanh theo hướng an toàn, hiệu quả, đến nay chương trình bước đầu có hiệu quả. Dự án có 6 xã tham gia gồm: Thị trấn, Vĩnh Bình, Hòa Nghĩa, Sơn Định, Long Thới, Hưng Khánh Trung A, Vĩnh Thành. Đây là dự án cấp bộ do tỉnh quản lý với sự giám sát của các ngành chức năng. Diện tích tham gia trong dự án là 100ha bưởi thâm canh, trồng mới 50ha.

Hiện có trên 95% các bước của dự án đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Các ngành chức năng đang tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân qui trình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn GAP. Thường xuyên kiểm tra mô hình, đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trái, đảm bảo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo Liên Minh HTX tỉnh, vừa qua tại xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc), HTX mận Hương Việt đã ra đời với sự tham gia của 46 xã viên, vốn điều lệ 280 triệu đồng. Diện tích trồng mận là 25 ha, trong đó ấp Tân Thuận có 20 ha. Mục đích thành lập HTX là để hỗ trợ xã viên trồng, chăm sóc mận theo tiêu chuẩn GAP và bao tiêu sản phẩm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN