Chợ Lách sẵn sàng trong khu vực phòng thủ

04/09/2009 - 09:00
Đội phẫu thuật thực hành các thao tác cấp cứu. Ảnh: P.Y

Một ngày rưỡi, 31 cuộc họp cấp huyện và xã, thực binh với đạn hơi, thuốc nổ… tất cả diễn ra rất bài bản, công phu. Chợ Lách sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Đó là cuộc diễn tập có tính tổng hợp cao, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và nhiều lực lượng cùng tham gia. Theo đánh giá của Phó Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Lách đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch đề ra; thể hiện sự phấn đấu cao của các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia.

Để có được kết quả này, kế hoạch diễn tập được chuẩn bị chu đáo từ tỉnh đến huyện, xã. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, và các văn kiện khác. Ý định diễn tập cũng được cân nhắc theo khả năng, tình hình cụ thể của Chợ Lách và ngành y tế. Nhiều nội dung mới được đưa vào diễn tập lần đầu như: cuộc họp của Ban Chỉ huy thống nhất, cuộc họp của cơ quan quân sự trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; một số nội dung được bàn sâu như: cuộc họp của Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng, họp Ban Tổ chức Huyện ủy và tiến hành diễn tập song song phần cơ chế giữa huyện và xã. Các cấp, các ngành, đơn vị tham gia diễn tập đã tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm túc ý định, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết diễn tập của cấp trên; tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức huấn luyện; kiện toàn, bổ sung kịp thời các tổ chức, thành viên Ban chỉ đạo. Công tác chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập, đảm bảo hậu cần được tiến hành chu đáo, tỉ mỉ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, khối Đảng đã thể hiện được sự tập trung thống nhất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Huyện ủy Chợ Lách trong từng giai đoạn, từng phương án đã thực hành phù hợp với tình hình nhiệm vụ đặt ra, sát thực trạng của từng đơn vị, địa phương; đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và vai trò tham mưu của các cấp, các ngành trong thời bình cũng như trong thời chiến. Một số cuộc họp được đánh giá cao, như cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy ra chỉ thị xử lý tình huống A2 khẩn cấp là phù hợp về nguyên tắc, quyền hạn và vai trò tham mưu đảm bảo lãnh đạo tập trung cao. Cuộc họp Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng ra nghị quyết để lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến là phù hợp và cần thiết để lãnh đạo tác chiến phòng thủ. Đối với khối nhà nước, qua từng nội dung diễn tập đã thể hiện vai trò điều hành của UBND các cấp. Đặc biệt cuộc họp của hội đồng cung cấp và của các phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Công thương có chiều sâu, sát thực tế. Các đoàn thể cũng quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, thể hiện tốt vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Quân sự, công an xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các quyết tâm, kế hoạch, phương án theo qui định di chuyển sở chỉ huy ra khu sơ tán. Xử lý tình huống gây rối bạo loạn, khủng bố, hạ quyết tâm chiến đấu đúng trình tự, phù hợp với ý định tác chiến, tình hình địch, địa hình trên địa bàn Chợ Lách. Các xã (Vĩnh Thành, Long Thới, Tân Thiềng) tham gia diễn tập đều nắm được trình tự các bước vận hành cơ chế, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, vai trò tham mưu của các ngành.

Phần thực binh, ngành y tế tổ chức chu đáo khu vực thực binh; triển khai đội phẫu thuật. Xã Long Thới và Tân Thiềng xây dựng đầy đủ các văn kiện kế hoạch chiến đấu theo phương án A4 và A, phù hợp với địa hình. Quá trình thực binh, hành động của chỉ huy, khẩu lệnh dứt khoát. Phân đội hợp đồng chặt chẽ. Chiến sĩ biết lợi dụng địa hình, địa vật. Phương án đánh địch tập kích của đại đội dự bị động viên huyện bảo đảm về hình thức chiến thuật. Hành động hiệp đồng của chỉ huy tốt.

Mặc dù được đánh giá diễn tập rất tốt, nhưng quá trình thực hiện vẫn còn một vài điểm cần rút kinh nghiệm. Sự lãnh đạo của Đảng trong tác chiến phòng thủ cần nghiên cứu thêm về cơ chế lãnh đạo điều hành và vai trò làm tham mưu của các lực lượng. Đặc biệt phải phát huy tính tự lực độc lập tác chiến, không trông chờ ỷ lại. Vấn đề sơ tán dân, cần đánh giá chính xác tình hình, xác định đúng thời cơ và có phương pháp sơ tán phù hợp, tránh bao cấp của Nhà nước. Có cuộc họp tính dự báo chưa cao, còn khuôn khổ cứng nhắc. Các vai diễn ít tranh luận, mổ xẻ chưa sâu các vấn đề đặt ra. Các ngành, đoàn thể còn một số ít vai diễn trong phát biểu còn lúng túng, chưa thoát ly văn bản nên thuyết trình chưa mạch lạc. Đồng chí Nguyễn Thái Xây lưu ý Chợ Lách rút kinh nghiệm trong tác phong, ngôn phong. Phải thoát ly khỏi văn bản, không kính thưa, cảm ơn… mà phải khẩn trương hơn, nhập tâm hơn.

Diễn tập khu vực phòng thủ là bài học thực tế về nhiệm vụ xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh; nâng cao nhận thức và ý thức cách mạng nhằm sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các lực lượng đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định. Từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an, quân sự, biên phòng vững mạnh về chất lượng, đủ số lượng; đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Rút kinh nghiệm từ diễn tập ở Chợ Lách, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Thái Xây yêu cầu các ngành, các cấp tỉnh, huyện điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch B cấp tỉnh và cấp huyện trong năm 2009. Ngoài ra, đồng chí cũng nghiêm túc phê bình các sở, ngành tỉnh không tham dự xuyên suốt cuộc diễn tập hoặc cử cấp dưới đi thay.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN