Chợ Lách tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế vườn và xây dựng đời sống văn hóa

15/08/2010 - 15:26

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách Nguyễn Ngọc Phong cho biết, phát triển kinh tế vườn (kinh tế) và xây dựng đời sống văn hóa (văn hóa - xã hội) là những thành tựu nổi bật của huyện trong 5 năm qua. Đây chính là những nhiệm vụ trọng tâm, được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, bằng việc xây dựng những nghị quyết chuyên đề.

Dựa trên cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội lần thứ IX Đảng bộ huyện Chợ Lách là nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp là 6,2%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 13% và thương mại - dịch vụ - du lịch 23,2% (chỉ tiêu nghị quyết là 6%, 14,8% và 22,9%); đến nay, tỷ trọng từng khu vực lần lượt là 49,99%, 14,76% và 35,25%.

Trong nông nghiệp, thế mạnh và đặc trưng của Chợ Lách là sản xuất cây giống, hoa kiểng và trồng cây ăn trái đặc sản như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm… Trên cơ sở xác định thế mạnh của mình, huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng dần diện tích các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Diện tích cây ăn trái toàn huyện khoảng 9.955ha, sản lượng trái cây hàng năm đạt khoảng 110 ngàn đến 117 ngàn tấn. Bên cạnh đó, nghề sản xuất cây giống và hoa kiểng có khoảng 9 ngàn hộ dân tham gia, hàng năm cho ra thị trường từ 16 triệu đến 18 triệu cây giống và 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 80 triệu đồng/ha/năm (chỉ tiêu nghị quyết là 60 triệu đồng/ha/năm). Về thương mại - dịch vụ - du lịch, 5 năm qua, dịch vụ trên địa bàn phát triển đa dạng ở các lĩnh vực như: y tế tư nhân, thông tin liên lạc, vận tải hàng hóa, hành khách… Huyện chú trọng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nhằm khai thác thế mạnh của vườn cây ăn trái, hoa kiểng; đã xây dựng được 4 điểm du lịch, đang thực hiện đề án Khu du lịch cồn Phú Bình (37ha); mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch phát triển rộng khắp, có 26 cơ sở, với 211 phòng nghỉ. Tuy nhiên, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện lại chưa có điều kiện tốt để phát triển. Hiện nay, huyện có phát triển một số ngành nghề mới như gia công may mặc, sản xuất phân bón; đã quy hoạch cụm công nghiệp Thị trấn - Hòa Nghĩa để làm tiền đề thúc đẩy lĩnh vực này phát triển, góp phần giải quyết việc làm, chế biến hàng nông sản và tăng thu nhập cho người dân.

Về những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Quốc Bửu cho biết, nhiệm kỳ qua, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cho giáo dục phát triển đúng quy hoạch và được đầu tư tập trung; chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng lên, 100% đạt chuẩn; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở được duy trì. Huyện hiện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Chủ trương xây dựng đời sống văn hóa được quán triệt tốt, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong tổ chức thực hiện ở các cấp lãnh đạo và nhân dân. Kết quả, huyện đã xây dựng xã văn hóa vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (đạt 10/11 xã). Các công tác xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2% đến 3%, hiện còn 6,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 31%; tỷ lệ lao động thất nghiệp còn 0,47%. Đặc biệt, lĩnh vực khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đề tài, dự án đã và đang được triển khai như: nghiên cứu khắc phục hiện tượng sượng trái sầu riêng bằng biện pháp canh tác; khắc phục tình trạng suy thoái đất vườn và đề xuất biện pháp xử lý; dự án xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn GAP… Nông dân cũng có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất như: khắc phục hiện tượng rụng trái non trên sầu riêng; chế tạo máy cắt tỉa cành; xử lý bưởi da xanh không hạt…

Để đạt được những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã lãnh đạo tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với nhiều hạng mục công trình quan trọng, thiết thực với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 4.134 tỷ đồng (trong đó vốn khu vực Nhà nước trên 1.063 tỷ đồng). Hiện huyện đã cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn theo quy hoạch giai đoạn 2000-2010; lưới điện phủ kín các xã, thị trấn, hộ sử dụng điện đạt 96,76%; mạng lưới viễn thông đều khắp. Đặc biệt, xây dựng cơ bản phục vụ phát triển nông nghiệp và thương mại - dịch vụ được huyện chú trọng với nhiều công trình đê bao ngăn lũ cục bộ và khu vực được hoàn chỉnh; xây mới 6 chợ, trong đó có chợ Thị trấn và chợ tiểu vùng Cái Mơn.

Việc xây dựng hệ thống chính trị và công tác chính trị, tư tưởng được tập trung. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 86 đồng chí, đề nghị bổ sung 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đề bạt, bổ nhiệm 14 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nguồn và cán bộ trong diện quy hoạch. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được củng cố, ngày càng đi vào nề nếp. Kết quả kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt 125% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về chính quyền, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính… được nâng cao hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho một chặng đường phát triển mới của huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Phong cho biết: “Huyện vẫn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp toàn diện heo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Ở lĩnh vực nông nghiệp, huyện sẽ phát triển theo chiều sâu, hướng đến liên kết sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chú ý xây dựng thương hiệu, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tạo được đầu ra ổn định cho hàng nông sản. Một trong những yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái. Về thương mại - dịch vụ - du lịch, huyện xem đây là thế mạnh, trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân”. Bí thư Huyện ủy Chợ Lách cho biết thêm, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện sẽ tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống giao thông, nhất là hệ thống cầu trên tuyến quốc lộ 57. Bên cạnh đó, huyện tập trung xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với xây dựng xã nông thôn mới. Về xây dựng hệ thống chính trị, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, để đến năm 2015 huyện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đủ điều kiện đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ mới của giai đoạn tiếp theo.

Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN