Chợ Lách thực hiện bước “làm theo”

12/05/2009 - 09:34

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chợ Lách đến nay đã chuyển sang bước “làm theo”. Nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo được thể hiện khá rõ, từ đó, tạo sự đồng thuận  trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả cuộc vận động, Huyện ủy Chợ Lách thành lập BCĐ huyện, chọn 4 đơn vị điểm là ngành y tế, tài nguyên & môi trường, xã Phú Phụng và Tân Thiềng, đồng thời phân công các đồng chí trong BCĐ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời các đơn vị để triển khai cuộc vận động thật sự đi vào chiều sâu.

Kết quả đạt được trong cuộc vận động đã tạo ý thức và trở thành phong trào lớn trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Từng chi bộ, đảng bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút nhiều đối tượng quan tâm và tham gia như: Hội thi kể chuyện: xây dựng chuyên mục phát trên sóng đài phát thanh huyện hàng tuần; thực hiện các băng-rôn, cụm panô, những khẩu hiệu nơi công cộng, các bản tin trên các đài, trạm truyền thanh cơ sở; Đảng ủy xã Sơn Định đã phát cho mỗi đảng viên một quyển sổ mẫu phục vụ cho việc học tập và làm theo trong cuộc vận động… Trong năm 2008, BCĐ huyện thành lập nhiều tổ khảo sát thường xuyên khảo sát ở  chi bộ ấp, khu phố và chi bộ ngành huyện và nhận thấy các chi bộ cơ sở tổ chức triển khai cuộc vận động đạt kết quả tốt. Nhận thức việc “làm theo” trong cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, vai trò gương mẫu cán bộ lãnh đạo thể hiện khá rõ; một số cá nhân, đơn vị chuyển biến như: Cảnh sát giao thông huyện không nhận tiền đút lót, tinh thần thái độ cán bộ, chiến sĩ chuyển biến tích cực, ngôn phong chuẩn mực; Bệnh viện huyện thực hiện tốt quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân được nâng lên; Đảng bộ Tân Thiềng, Long Thới thể hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt việc tiết kiệm kinh phí; Đảng bộ Sơn Định có sáng tạo trong việc tuyên truyền trực quan cũng như trong tổ chức, kiểm tra giám sát thực hiện cuộc vận động; bệnh thành tích trong ngành giáo dục được kéo giảm đáng kể….

Qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng nhận thấy chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Theo kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2007, toàn Đảng bộ huyện có 40/45 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Đến năm 2008, có 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua 2 năm triển khai cuộc vận động huyện Chợ Lách có những việc làm nổi bật, nhưng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Cụ thể chưa phát hiện nhiều điển hình, mô hình tốt, nhất là chưa phát hiện những cán bộ, đảng viên mẫu mực, tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động để nhân rộng; phần lớn nhân dân chưa tích cực, mạnh dạn  tham gia việc giám sát cán bộ, đảng viên; việc thực hiện cuộc vận động chưa thật sự trở thành thói quen, nếp sinh hoạt hàng ngày của một bộ phận cán bộ, đảng viên; một số ít ban chỉ đạo cơ sở chưa thấy hết mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, tổ chức thực hiện còn lúng túng, tâm lý còn trông chờ, việc tổ chức cũng như tham gia học tập các chuyên đề và thông qua bản thu hoạch chưa nghiêm túc. Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ chưa thật sự rõ rệt và số lượng chưa nhiều; công tác thông tin bề nổi, cổ động trực quan chưa nhiều, chưa tác động mạnh đến nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

NHƯ MAI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN