Chợ Lách thực hiện tốt phương châm "3 nắm"

12/10/2018 - 21:16

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cao Khiết

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cao Khiết

Ngày 11-10-2018, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Huyện ủy đã phân công 11 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách xã, thị trấn và 47 cán bộ lãnh đạo ngành huyện theo dõi, hỗ trợ 90 ấp, khu phố.

Qua 2,5 năm triển khai thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, hầu hết cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố đều chủ động liên hệ với cơ sở, sắp xếp công việc, thời gian tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố hàng tháng, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức và đã có đóng góp tích cực cho địa phương.

Bên cạnh đó, các đồng chí được phân công phụ trách cơ sở có phản ánh, báo cáo kịp thời với lãnh đạo những vấn đề vướng mắc phát sinh ở cơ sở, cùng những khó khăn, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. Nhiều cán bộ được phân công phụ trách ấp, khu phố đã phối hợp cùng địa phương vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp vật chất, góp phần cùng địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ ghi nhận kết quả thực hiện phương châm "Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới tổ nhân dân tự quản hộ gia đình" của Huyện ủy Chợ Lách trong 2,5 năm qua. Tuy nhiên, để công tác phân công cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức ngành huyện theo dõi, hỗ trợ ấp khu phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả như mong muốn, các đồng chí, cán bộ được phân công phụ trách ấp, khu phố nắm được tình hình xây Đảng ở chi bộ và nhân dân để có đóng góp, giải pháp kịp thời hỗ trợ cơ sở khắc phục khó khăn, giải quyết vướng mắc, tồn tại, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong quá trình theo dõi, hỗ trợ cơ sở, có biện pháp kiểm tra đôn đốc kịp thời. Bên cạnh đó, Huyện ủy Chợ Lách cần có sự phân công cán bộ phụ trách cơ sở phù hợp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và địa bàn phụ trách để cán bộ phát huy hết năng lực, sở trường.

 

Cao Khiết

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN