Chợ Lách triển khai cụ thể hóa nghị quyết theo tiến độ

16/08/2021 - 06:18

BDK - Để cụ thể hóa các văn bản Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, huyện Chợ Lách đã xây dựng và ban hành 16 văn bản (chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch) triển khai, tổ chức, thực hiện. Trên cơ sở các văn bản cụ thể hóa của Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng văn bản cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách đầu tư các công trình giao thông nông thôn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thanh Đồng

Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách đầu tư các công trình giao thông nông thôn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thanh Đồng

Đến nay, huyện và các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể đã kịp thời xây dựng văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ đã đề ra. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức thực hiện, tạo được sự đồng thuận từ nội bộ đến nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Huyện ủy đã triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận và tính sáng tạo, quyết liệt của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động xây dựng 4 chuỗi giá trị trên cây giống, đang nâng cấp chuỗi: chọn lọc và xây dựng lý lịch các cây ăn quả đầu dòng, cây sầu riêng, mai vàng và bông giấy theo Nghị quyết số 03-NQ/TU. Đồng thời, huyện phối hợp với tỉnh triển khai xây dựng Đề án huyện Chợ Lách thành Trung tâm Giống cây trồng và hoa kiểng quốc gia.

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đẩy mạnh đầu tư các tuyến giao thông nông thôn; xây dựng 1,4km đường bê-tông đạt 28% và 2 cây cầu. Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, sửa chữa đường huyện 41, đường huyện 38; triển khai thực hiện các công trình nâng cấp đô thị loại V xã Vĩnh Thành và thị trấn Chợ Lách.

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng, có 10 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 4 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 253 doanh nghiệp. Tổng thu cân đối ngân sách địa bàn 30,562 tỷ đồng, đạt 51,02% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 185,586 tỷ đồng, đạt 53,14% dự toán và bằng 87,37% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 165,668 tỷ đồng, đạt 47,44% dự toán và bằng 102,38% so với cùng kỳ.

Chợ Lách đã xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ soạn thảo “Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đánh giá chung, đến nay, các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao tập trung thực hiện các tiêu chí. Cụ thể: xã Sơn Định hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Phú Phụng, Tân Thiềng đạt 10/15 tiêu chí. Xã Phú Sơn và Hưng Khánh Trung B đạt 11/15 tiêu chí.

Huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Có 11 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học; đảm bảo tiến độ xây dựng cơ sở vật chất các trường và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Huyện đã giải quyết việc làm cho 2.280 lao động, trong đó giải quyết việc làm mới 799 lao động, đạt 57,07% kế hoạch, tăng 70,73% so với cùng kỳ. Xây dựng, bàn giao 15/50 căn nhà tình thương, 8 căn nhà tình nghĩa và 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội...

Sản lượng trái cây trên địa bàn huyện thu hoạch ước 35 ngàn tấn, đạt 32,41% kế hoạch, bằng 155,56% so với cùng kỳ. Sản phẩm cây giống các loại 20 triệu cây, đạt 116,3% kế hoạch. Sản lượng hoa kiểng 8 triệu sản phẩm, đạt 66,67% kế hoạch, bằng 84,21% so với cùng kỳ.

Thanh Đồng (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN