Chợ Lách truyền thông làm mẹ an toàn cho gần 700 lượt người

19/05/2010 - 09:09

Xã Vĩnh Hòa (Ba Tri) có 5 ấp (Vĩnh Lợi, Vĩnh Đức Đông, Bảo Hòa, Bến Vựa, Bến Vựa Bắc) được công nhận Xã Văn hóa vào đầu năm 2009. Toàn xã có 1.464 hộ dân, với 6.316 nhân khẩu, trong đó phụ nữ trong diện tuổi sinh đẻ là 1.088 người.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia KHHGĐ bằng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 77,6%, trong số này có hơn phân nửa thực hiện biện pháp đặt vòng (568 cas). Theo giới thiệu của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ba Tri, công tác dân số của xã có nhiều thuận lợi: Được lãnh đạo xã quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ làm công tác dân số nhiệt tình; từ đó, đã tạo điều kiện cho người dân nhận thức khá tốt về việc KHHGĐ. Khi xã được chọn thực hiện các chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ, lãnh đạo xã cử người theo dõi, góp ý suốt thời gian thực hiện chiến dịch. Khi đoàn khám của huyện đến khám, lãnh đạo xã cũng có mặt và đến thăm hỏi từng đối tượng. Các cộng tác viên tuy tiền bồi dưỡng không nhiều, nhưng nhờ các đoàn thể quan tâm hỗ trợ, họ cũng đã làm hết sức mình. Những người cần vận động thực hiện KHHGĐ đã hẹn với cán bộ dân số mà nhiều lần lánh mặt thì cộâng tác viên lưu tâm bám chặt, đến khi nào vận động được mới thôi. Ngày này qua ngày khác, “mưa dầm thấm sâu”, dần dần họ ý thức được và tham gia KHHGĐ.
Hiện tại, công tác chuyên trách dân số ở xã Vĩnh Hòa còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là không có máy vi tính để cập nhật số liệu dân cư theo yêu cầu, phải mượn máy ở nơi khác và theo Trưởng trạm y tế xã, UBND cần tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ chuyên trách, hạn chế trưng dụng con người thực hiện các yêu cầu khác, hỗ trợ thêm một phần kinh phí để công tác dân số, y tế xã luôn hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN