Cho vay qua tổ vay vốn cấp tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn

04/08/2022 - 18:05

BDK - Ngày 4-8-2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre) tổ chức hội nghị sơ kết cho vay qua tổ vay vốn (TVV) 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre Lê Công Thành đến dự.

 

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết.

Năm 2022, Agribank Bến Tre tiếp tục xác định cho vay qua TVV là 1 trong các chương trình trọng điểm cấp tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn. Đến ngày 30-6-2022, tổng dư nợ cho vay qua TVV của chi nhánh đạt 6.023 tỷ đồng, với 1.123 tổ và 46.994 thành viên, so đầu năm 2022 tăng 564 tỷ đồng, 7 tổ và 1.927 thành viên. Trong đó, dư nợ cho vay không bảo đảm theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP là 3.692 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,3%/tổng dư nợ cho vay qua TVV. Dư nợ cho vay qua tổ chiếm tỷ trọng 99% trên tổng dư nợ cho vay không bảo đảm theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 10,3% so đầu năm, nợ xấu phát sinh 12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,20%/dư nợ cho vay qua tổ, giảm 0,26% so cuối năm 2021.

Kết quả thu lãi, tổng số lãi thực thu đối với dư nợ cho vay qua tổ 522 tỷ đồng, đạt 93,8% trên tổng số lãi phải thu, tăng 0,8% so với ngày 31-12-2021; việc thực hiện thu lãi qua tổ trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 157 tổ so với ngày 31-12-2021, đạt 85%/tổng số tổ vay vốn.

Những tháng cuối năm 2022, các chi nhánh loại 2 phấn đấu đạt tối thiểu 95% các khoản cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ và các khoản cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP chuyển sang cho vay qua TVV. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%/tổng dư nợ cho vay qua TVV. Tỷ lệ số tổ thực hiện thu lãi qua tổ trưởng trong năm 2022 đạt tối thiểu 90%/tổng số tổ vay vốn. Số tổ được xếp loại tốt và khá cuối năm 2022 đạt từ 80% trở lên, không có tổ yếu kém.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Agribank Bến Tre đã khen thưởng cho Ban Chỉ đạo chương trình cho vay qua TVV 8 xã và 12 tổ trưởng tổ cho vay qua TVV đã có thành tích vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN