Chọn sản phẩm hàng hóa để xây dựng chuỗi giá trị

27/11/2009 - 13:35

Theo thống kê của Ban Quản lý dự án DBRP, từ đầu năm đến nay DBRP phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân tập huấn năng lực quản lý nhóm, quản lý tín dụng, kiến thức về giới cho 24 xã (24 khóa tập huấn với 720 người tham dự).

Ngoài ra, Ban Phát triển các xã tổ chức 55 hoạt động nâng cao năng lực sản xuất và thị trường với số lượng 1.342 thành viên thuộc các nhóm hợp tác, nông dân và hộ nghèo tại 24 xã. Đến tháng 11-2009, Ban quản lý dự án tỉnh đã duyệt 115 hoạt động và 24 xã thực hiện 55 hoạt động.
Ban Quản lý DBRP cũng đã tổ chức tập huấn kỹ năng về lập kế hoạch kinh tế xã hội theo định hướng thị trường có sự tham gia cấp xã cho nhóm cán bộ nòng cốt của tỉnh để tham gia tập huấn lại cho huyện và xã. Các cuộc họp tham vấn cộng đồng thu thập ý kiến người dân để lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 cho 50 xã vùng dự án cũng đã và đang triển khai. Ông Nguyễn Trúc Sơn – Giám đốc Dự án DBRP cho biết, trong năm 2010, mỗi huyện sẽ chọn ra 1 đến 2 sản phẩm hàng hóa chủ lực, phân tích, đánh giá và xây dựng thành chuỗi giá trị để hỗ trợ cho các bên liên quan, trong đó tập trung vào khâu có người nghèo tham gia. Mỗi xã cũng chọn từ 1 đến 2 ngành hàng (trên nền tảng của huyện nhưng mang đặc trưng của xã) để xây dựng kế hoạch phát triển toàn chuỗi, trong đó tập trung mạnh vào tăng cường năng lực sản xuất và các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho người nghèo tham gia, dạy kỹ năng, nghề và việc làm cho người nghèo trong mọi lĩnh vực.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích