Chủ động phòng, chống hạn mặn

23/02/2011 - 07:59

Theo dự báo, mùa khô năm 2011 sẽ kéo dài, nước mặn xâm nhập sớm và sâu vào nội đồng. Hiện nay, một số xã ven sông Hàm Luông của huyện Giồng Trôm đã bị xâm nhập mặn, có nơi độ mặn đo được 5,8%o (phía ngoài cống Sơn Đốc).

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo sẽ có 6.000ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, năng suất giảm từ 20-50%; tổng thiệt hại ước khoảng 214 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương khẩn trương, chủ động phòng,  chống hạn mặn. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời sửa chữa, chủ động tưới tiêu; vận động người dân gia cố bờ bao, dự trữ nước ngọt. Bên cạnh đó, huyện cũng mở các lớp tập huấn về biện pháp, kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng cho các hộ dân trong điều kiện xâm nhập mặn sâu và kéo dài.

 

PHƯỚC ĐÔNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN