Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người bắt nhịp bước đi của thời đại

19/05/2009 - 13:21
Bác Hồ- vị cha già dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là cứu tinh của dân tộc Việt Nam, cũng là người thắp sáng đường đi và bắt nhịp bước đi cho các dân tộc thuộc địa

Lịch sử xã hội loài người cứ tiến lên theo quy luật của nó với những nấc thang phát triển xã hội sau cao hơn xã hội trước và cuối cùng nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Những nấc thang vô cùng lớn lao đó là những thời đại được đánh dấu bằng những cột mốc lịch sử, những sự kiện trọng đại hoặc những cuộc cách mạng điển hình. Lịch sử xã hội loài người chính do con người tạo ra và trong sự phát triển đó có những vĩ nhân làm nên lịch sử, khai sáng và kiến tạo các chế độ xã hội mới và thời đại mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân như thế của lịch sử.

Nhìn lại lịch sử trong mấy thế kỷ qua, ta thấy rõ chủ nghĩa tư bản đã từng làm mưa làm gió, thống trị toàn thế giới và tự coi đó là thời đại vĩnh hằng. Đã có lúc nhân loại như bị đắm chìm trong cùm gông kìm kẹp, bóc lột, bất công của chủ nghĩa tư bản với sự phồn hoa tột đỉnh của giai cấp tư sản và sự khốn cùng của tầng lớp những người lao động làm thuê. Đã có lúc “mặt trời không bao giờ lặn” trên đất nước Anh và mênh mông không bến bờ những quốc gia thuộc địa của thực dân Pháp ở châu Phi, châu Á.

Giữa lúc chủ nghĩa tư bản như đang cực thịnh như thế thì tư tưởng về chủ nghĩa xã hội ra đời. Lúc đầu lý thuyết về chủ nghĩa xã hội chỉ được ví như “bóng ma ám ảnh châu Âu”, nhưng với lý luận khoa học Mác – Ăng ghen, lý thuyết đó đã trở thành một thuyết khoa học về sự phát triển xã hội. Phát hiện quan trọng bậc nhất, chấn động bậc nhất của hai nhà khoa học xã hội thiên tài Mác – Ăng ghen chính là sự khẳng định, chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ bị diệt vong, chủ nghĩa cộng sản nhất định thắng lợi và kẻ đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản chính là giai cấp vô sản.

Chủ nghĩa xã hội từ chỗ là lý luận khoa học đầy sáng tạo của Mác – Ăng ghen đã trở thành hiện thực do cống hiến lớn lao của lãnh tụ thiên tài Lê nin. Thắng lợi của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga là sự đột phá vĩ đại, là bản anh hùng ca sáng ngời mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Sau Cách mạng tháng Mười, thế giới đã được sắp đặt lại; Chủ nghĩa xã hội được hình thành, phát triển, tuy có bước thăng trầm nhưng vẫn đứng vững và sẽ tiếp tục củng cố đi lên; Chủ nghĩa tư bản đã không còn ở địa vị “tự nó” điều phối thế giới mà phải thực hiện những điều chỉnh lớn “vì nó” để tồn tại.

Cách mạng Tháng Mười thực chất là cách mạng giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, chặt đứt xiềng xích của chế độ tư bản chủ nghĩa ở mắt xích yếu nhất, mở đầu một kiểu tổ chức xã hội mới tiến tới không có người bóc lột người. Nhưng còn một gông cùm thứ hai do chủ nghĩa tư bản gây ra vẫn còn tồn tại. Đó là chủ nghĩa thực dân cùm chân, đè cổ các nước thuộc địa. Việt Nam ở trong hoàn cảnh đó với ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến. Với truyền thống yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, có bao chí sỹ, anh hùng từng đứng lên phất cờ giải phóng dân tộc. Các bậc sỹ phu, các anh hùng hào kiệt trí tuệ, mưu lược có thừa nhưng đều bị thất bại, các phong trào đánh Pháp, cứu nước cứu nhà đều bị dìm trong biển máu.

Lịch sử Việt Nam và các nước thuộc địa khi ấy khao khát một đường đi để có thể theo kịp thời đại. Đi đâu, đến đâu, đi như thế nào là câu hỏi lớn. Nhưng rồi chính lịch sử lại có một đáp án hoàn hảo: Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người giải đáp câu hỏi lớn đó.

Với lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, với trí tuệ tuyệt vời và am hiểu thấu đáo đông - tây kim cổ, với việc vận dụng và phát triển tài tình nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện Việt Nam, Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng, cùng Đảng lãnh đạo toàn dân đánh Pháp đuổi Nhật, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam mới, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp để làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Theo con đường Bác đã chỉ ra, Đảng và nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, đổi mới, hội nhập quốc tế và đang vững bước đi lên.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là đột phá có tính chất quyết định chặt đứt gông xiềng nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Thắng lợi đó cổ vũ tất cả các dân tộc thuộc địa và lệ thuộc vùng lên giành độc lập dân tộc, tự quyết định vận mệnh cho dân tộc mình, tạo ra nhịp bước mới và xung lực mới của thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người chỉ huy tài tình đại hùng ca đó của thời đại. Người là cứu tinh của dân tộc Việt Nam, cũng là người thắp sáng đường đi và bắt nhịp bước đi cho các dân tộc thuộc địa. Nhìn lại những gì diễn ra trên thế giới và trên đất nước ta vừa qua, chúng ta càng tin tưởng vào con đường mà chúng ta đang đi, càng tự hào về Bác Hồ kính yêu – Người dẫn lối, đưa đường cho dân tộc ta tiến bước cùng thời đại./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN