Chủ tịch nước gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ Hải quân

23/12/2009 - 08:30
Chủ tịch nước gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Nhiệm vụ của Hải quân rất rộng và phức tạp, vì vậy phải tập trung xây dựng lực lượng tiến lên hiện đại, giáo dục tư tưởng, bản lĩnh thực sự vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009), ngày 22/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2004 - 2009 của Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; trong chiến đấu lập nhiều chiến công hiển hách, cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và ngày nay cùng toàn dân đóng góp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu, lực lượng quân đội, nhất là Hải quân nhân dân, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trong nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất, biển đảo của Tổ quốc. Phạm vi nhiệm vụ của Hải quân rất rộng và phức tạp, vì vậy phải tập trung xây dựng lực lượng tiến lên hiện đại, giáo dục tư tưởng, bản lĩnh thực sự vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Chủ tịch nước tin tưởng, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng hải quân nói riêng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bày tỏ, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong xử lý các tình huống phức tạp trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn chú trọng nhiệm vụ gắn xây dựng đơn vị với xây dựng địa bàn đóng quân an toàn; chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, giúp dân, cứu dân; hoàn thành tốt chức năng vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất...

* Cùng ngày, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, và cựu chiến binh cả nước nói chung, mãi giữ vững truyền thống, phẩm chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ nối tiếp về tinh thần yêu nước, ý chí xây dựng quê hương để đưa đất nước tiến vững vàng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN