Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự hội nghị triển khai công tác năm 2011 của ngành Tòa án

06/01/2011 - 08:13
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 5/1, tại Hà Nội, ngành Tòa án đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2011. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao những thành tích của ngành tòa án đạt được trong hoạt động xét xử, công tác đối ngoại năm qua. Chất lượng, hiệu quả ngày càng cao của công tác xét xử đã góp phần to lớn vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thắng lợi chung của đất nước trong năm 2010. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Kết quả công tác xét xử chính là uy tín của Đảng và Nhà nước trước nhân dân. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và những năm tiếp theo của ngành Tòa án là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ, thẩm phán. Ngành Tòa án cần tạo bước đột phá trong công tác tuyển dụng cán bộ , tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trong nước và ngoài nước để nâng cao chất lượng cán bộ của ngành. Đặc biệt , ngành Tòa án phải tham gia tích cực hơn nữa vào công tác cải cách tư pháp; thúc đẩy lộ trình thực hiện cải cách tư pháp chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết số 49 -NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Chủ tịch nước đề nghị ngành Tòa án tiếp tục hoàn thiện các đề án cải cách tư pháp, các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài. Chủ tịch nước chúc ngành Tòa án tiếp tục vững bước vào năm 2011 với niềm tin vào những thắng lợi to lớn hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cũng chỉ rõ nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém, mà chủ yếu và trước hết là nguyên nhân chủ quan, đòi hỏi sự giám sát ngày càng chặt chẽ thông qua hoạt động của chi bộ cơ sở và công tác thanh tra, kiểm tra. Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành Tòa án chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đẩy mạnh hoạt động tranh tụng tại tòa; giảm tới mức thấp nhất số lượng vụ án bị hủy, sửa . Đặc biệt, ngành Tòa án phải hạn chế tới mức thấp nhất, đi tới chấm dứt những hiện tượng tiêu cực trong xét xử.

Thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác năm 2010, ngành Tòa án đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2011. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa; tiếp tục tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc; tăng cường công tác xét xử lưu động; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp...Bên cạnh đó, ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ Tòa án các cấp; thực hiện ngay các giải pháp về tổ chức cán bộ để từng bước đảm bảo tuyển dụng và tuyển chọn đủ cán bộ, thẩm phán. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ngành xác định trọng điểm đầu tư trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động và có tính đến việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020".

Năm 2010, ngành Tòa án đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước; các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chủ tịch nước về tổ chức và hoạt động của ngành. Trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thời hạn xét xử và áp dụng nhiều biện pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án. Toàn ngành đã giải quyết được 91,4% số vụ án đã thụ lý; án tồn đọng chủ yếu là án mới thụ lý và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới cũng được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhiều vụ việc bức xúc, kéo dài đã được tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm. Đối với nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, năm 2010, Tòa án nhân dân tối cao đã trình Quốc hội thông qua 1 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 dự án pháp lệnh; đồng thời đang tiếp tục triển khai 2 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh khác. Trong công tác tổ chức cán bộ, năm 2010, Tòa án nhân dân các cấp đã tuyển dụng mới trên 900 cán bộ, công chức; số lượng thẩm phán được bổ nhiệm lần đầu là 523 người, bổ nhiệm lại là 1.053 người...

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và ngành Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch thuộc trách nhiệm được giao. Đặc biệt, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao... Quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án với các tổ chức quốc tế, tòa án các nước trong khu vực và trên thế giới được đẩy mạnh. Đặc biệt, Tòa án nhân dân tối cao đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương và Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào.

Theo chương trình, hội nghị triển khai công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân làm việc đến hết ngày 6/1./

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN