Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các đại diện ngoại giao

05/12/2008 - 12:15

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: đất nước đang đổi mới, vì vậy hoạt động ngoại giao cũng phải có những đổi mới...

Chiều 4/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 26.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trong thắng lợi to lớn mà đất nước ta đạt được 63 năm qua, ngành Ngoại giao có đóng góp vô cùng quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua công tác ngoại giao, bạn bè quốc tế nhìn thấy Việt Nam không chỉ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là đất nước năng động, sáng tạo, thân thiện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: đất nước đang đổi mới, vì vậy hoạt động ngoại giao cũng phải có những đổi mới, không nên quá khuôn mẫu theo những nghi lễ định sẵn, có như vậy hiệu quả mới cao hơn.

Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hơn đến đấu tranh trên mặt trận dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, nhất là địa bàn Mỹ và Liên minh châu Âu với tinh thần chủ động vì Việt Nam sáng ngời chính nghĩa trong những vấn đề này, cung cấp thông tin để nhân dân các nước hiểu đúng về thực tế ở Việt Nam. Cùng với đó là làm tốt công tác người Việ Nam ở nước ngoài để giữ uy tín và hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN