Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

22/03/2017 - 07:24

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Francis Gurry, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chiều 21-3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hệ thống sở hữu trí tuệ được phát triển và đóng góp tối đa cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của WIPO như một diễn đàn toàn cầu về các dịch vụ, chính sách, thông tin và hợp tác về sở hữu trí tuệ; cảm ơn sự hợp tác tích cực mà WIPO đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kể từ khi bước vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, Việt Nam đã xác định cần bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường và khuyến khích sáng tạo của các nhà khoa học và người lao động thông qua các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Dân sự. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã sớm gia nhập WIPO - diễn đàn toàn cầu về sở hữu trí tuệ - từ năm 1976. Đồng thời, Việt Nam cũng đã gia nhâp nhiều điều ước quốc tế đa phương về sở hữu trí cũng như ký kết nhiều thỏa thuận thương mại và hợp tác kỹ thuật song phương khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6,5% đến 7%, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, sở hữu trí tuệ sẽ đóng vai trò nhất định trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hôi này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, để tiến tới việc phát triển đồng bộ thị trường khoa học - công nghệ, kết nối thị trường trong nước với khu vực và thế giới, cần phải thực hiện hiệu quả việc bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Cùng với đó cần chủ động hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ thông qua việc gia nhập các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở những định hướng như vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định mong tiếp tục có những hoạt động hợp tác kỹ thuật trên bình diện song phương giữa Việt Nam và WIPO, đặc biệt trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục tham gia các định chế chung của WIPO.

Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua những triển lược phát triển rõ ràng trong phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ các hoạt động của WIPO thời gian qua, Tổng Giám đốc Francis Gurry khẳng định, những đóp góp của Việt Nam đã góp phần vào sự thành công chung của tổ chức.

Tổng Giám đốc Francis Gurry cho rằng, trong thế giới ngày nay ngày càng có nhiều sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phát triển kinh tế và khoa học - công nghệ, bởi những tiến bộ của khoa học công nghệ đã đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Trong chiến lược phát triển, Việt Nam đã đặt ra tầm nhìn trong chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và hướng tới xây dựng chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, WIPO mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới./.

 

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN