Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự hội nghị tổng kết bốn Văn phòng Trung ương

10/02/2015 - 07:24
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự hội nghị tổng kết 4 Văn phòng Trung ương. Ảnh: TTXVN

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt trao đổi phối hợp triển khai công tác năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, năm 2014, bốn Văn phòng đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ trên tất cả các mặt công tác. Các cơ quan luôn chủ động trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất và phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình công tác năm, các hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, phiên họp Chính phủ và các cuộc mít tinh, kỷ niệm. 


Điểm nổi bật trong năm vừa qua là bốn Văn phòng đã phối hợp phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện được nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng – An ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, là việc xem xét, thông qua số lượng lớn nhất các dự án luật trong một năm từ trước đến nay nhằm triển khai thi hành Hiến pháp. Các lĩnh vực phối hợp cũng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác thông tin; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức... 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao, biểu dương và hoan nghênh tập thể, cán bộ, công chức, người lao động bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ. Vị thế của đất nước được nâng cao. Nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị với chức năng, nhiệm vụ của mình, bốn Văn phòng Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần đưa công tác lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ đến với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi cán bộ, công chức, người lao động của bốn Văn phòng Trung ương nỗ lực hơn nữa rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn; chủ động phối hợp khoa học, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của cả hệ thống chính trị. 

Nhấn mạnh, năm 2015, đất nước có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bốn Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt các chủ trương của Đảng, tiếp tục thực hiện tố việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, để tinh thần của Hiến pháp thực sự hiện hữu trong cuộc sống; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích