Chủ tịch UBND tỉnh giải trình nhiều ý kiến của đại biểu HĐND

12/12/2008 - 09:44

Đại biểu Huỳnh Văn Bưu đóng góp dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Trần Quốc

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 16, khóa VII HĐND tỉnh 9-12-2008, chủ tọa kỳ họp đã nêu ý kiến tổng hợp thảo luận tổ của đại biểu và đề nghị các ngành hữu quan giải trình làm rõ.

Ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng chỉ tiêu GDP đầu người của năm 2008 được tính toán theo giá thực tế. Trong năm 2008, giá cả biến động lớn, chỉ tiêu GDP bình quân đầu người tăng 35,71% so với năm 2007, nhưng nếu loại yếu tố này thì chỉ tăng 9,34%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh 9,47%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng cũng như sự chuyển dịch cơ cấu chung của toàn tỉnh. Cụ thể, nếu khu vực I tăng 1% thì khu vực II phải tăng 3,1% và khu vực III tăng xấp xỉ 2%. Nếu muốn tăng tỷ trọng khu vực II và III thì tốc độ tăng trưởng của khu vực II phải cao hơn 3,1 lần và khu vực III phải cao hơn 2 lần so với khu vực I. Nhưng năm 2008, tốc độ tăng trưởng khu vực II và III chỉ bằng 1,9 lần so với khu vực I, đây là nguyên nhân do có yếu tố khách quan, nhưng về chủ quan là sự điều hành, UBND tỉnh xin nhận trách nhiệm.

Trong năm 2008, có 356 hộ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại, đạt hơn 10% so với số hộ đạt tiêu chí trang trại. Nguyên nhân do chính sách hỗ trợ chưa phù hợp, chưa thật sự hấp dẫn người dân. Công tác tuyên truyền vận động xây dựng trang trại chưa sâu rộng, chưa đúng mức, một số hộ nhận thức chưa đúng, sợ đăng ký cấp giấy sẽ bị đóng thuế. UBND tỉnh sẽ điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp thực tế sản xuất, và chỉ đạo ngành chức năng phối hợp địa phương thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với hộ dân.

Theo báo cáo của Công ty phát triển hạ tầng, đến cuối tháng 11-2008, có 18 doanh nghiệp đăng ký thuê 53,99/65,52 ha. Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục xem xét các dự án xin đầu tư, đã có trường hợp xin thuê nhưng bị từ chối do hết đất. Khu Công nghiệp An Hiệp hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm, chỉ tiêu 80% diện tích đất cho thuê là khả thi.

Để nhà đầu tư tích cực hơn trong việc tạo và tìm nguồn đầu tư, cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch và phát triển mới các khu công nghiệp, tập trung tạo điều kiện về hạ tầng, điều chỉnh chính sách ưu đãi, thống nhất danh mục các dự án cần thiết kêu gọi đầu tư, thủ tục đầu tư đơn giản, giao thẩm quyền đầu mối cho 1 hoặc 2 cơ quan điều phối giải quyết thủ tục.

UBND tỉnh nhận thiếu sót trong điều hành, chỉ đạo ngành chức năng dẫn đến phát hiện và xử lý chậm dịch heo tai xanh tại huyện Mỏ Cày và dịch cúm gia cầm ở Ba Tri. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND hai huyện kiểm điểm l

Trần Quốc (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN