Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Thới Thuận về tình hình HTX Rạng Đông

09/04/2010 - 07:31

Ngày 6-4-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Đại đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Thới thuận về tình hình HTX thủy sản Rạng Đông.

HTX thủy sản Rạng Đông được thành lập vào ngày 7-2-1997, đây là mô hình quản lý khai thác tài nguyên con nghêu theo hình thức quản lý cộng đồng.  HTX đi vào hoạt động quản lý, khai thác mang lại nhiều hiệu quả cho xã viên góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ngoài ra, HTX còn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, qua nhiều năm hoạt động, do thiếu cơ chế lãnh đạo cụ thể, thiếu kiểm tra trong việc quản lý thu chi các loại quỹ và tính dân chủ chưa cao như chi khen thưởng, hoạt động ngoài giờ, miễn giảm thuế chưa đưa vào sổ sách… một số xã viên không đồng tình, dẫn đến khiếu kiện.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã Thới Thuận và ý kiến của cán bộ hưu trí, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây yêu cầu Đảng bộ xã Thới Thuận phải tăng cường vai trò lãnh đạo, nhằm ổn định tình hình an ninh nông thôn. Trước hết, nội bộ Đảng phải thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vận động người thân, gia đình chấp hành tốt, không gây mất an ninh trật tự và không để khiếu kiện đông người xảy ra. Xã phải xem xét lại và khắc phục ngay tình trạng bà con xã viên bán sổ nghêu, phải xử lý thu hồi trên cơ sở đồng thuận của người mua và người bán… Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bình Đại, sau khi có kết luận của đoàn thanh tra đối với HTX thủy sản Rạng Đông thì công bố ngay, xem việc nào đúng, việc nào sai, để đề nghị xét xử đúng người, đúng tội.

Huỳnh Mọn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN