Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Hội nông dân Việt Nam

13/10/2010 - 13:09

Ngày 12/10, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2010).

Trong thư có đoạn nêu rõ: “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên các cấp Hội, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất”.

Đồng chí Huỳnh Đảm khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân Việt Nam, liên minh cùng với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với bề dày truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Huỳnh Đảm tin tưởng, các cấp Hội, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Huỳnh Đảm chúc Hội Nông dân Việt Nam không ngừng vững mạnh, phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN