Chú trọng các hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

07/08/2012 - 17:28

Nhằm đảm bảo hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ, hướng dẫn các ngành và địa phương định hướng hoạt động. Đến nay, hầu hết Hội đồng KHCN các huyện, thành phố đã được củng cố với các thành viên đủ khả năng tham gia xây dựng, thẩm định các dự án khoa học trên địa bàn thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn.

6 tháng qua, Hội đồng KHCN (8/9 huyện, thành phố) đã tham mưu cho UBND huyện, thành phố danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2012. Đã có 56 đề tài, dự án gửi đến Hội đồng KHCN sơ tuyển tỉnh xem xét và có 11 đề tài, dự án được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2012 - 2013, sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng tuyến huyện, thành phố (Ba Tri, Châu Thành, TP. Bến Tre) đã tư vấn cho UBND xét duyệt nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (xây dựng chợ An Ngãi Tây, chợ An Hòa Tây, đường Phan Ngọc Tòng, Bến xe tải huyện; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, Qui hoạch xây dựng Trung tâm đô thị xã An Ngãi Trung, Tân Xuân, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu du lịch sinh thái Vàm Hồ xã Tân Mỹ)... và xét duyệt, nghiệm thu 7 đề tài, dự án cấp tỉnh và cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bằng nguồn vốn khuyến công và khuyến nông của tỉnh. Bên cạnh đó, bước đầu Hội đồng KHCN (Ba Tri, TP. Bến Tre) đã tích cực tham mưu, tham gia xét công nhận 3.017 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và đề xuất cấp tỉnh xét công nhận.

Hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức về KHCN tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh triển khai dự án cấp Bộ: Tuyên truyền phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (được phát sóng 2 lần/tuần). Các huyện: Bình Đại, Ba Tri... đã tích cực triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, tuyên truyền Luật Năng lượng nguyên tử trong cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, TP. Bến Tre đã thành lập 15 câu lạc bộ nông dân; tổ chức 7 lớp tập huấn, 7 cuộc tọa đàm, 16 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ cho hơn 750 nông dân và 80 doanh nghiệp về kỹ thuật trồng trọt (dừa, mận, cacao, bưởi da xanh, chôm chôm các kiến thức về GAP, GlobalGAP, chăn nuôi heo, gà và kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng. Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành Sở KHCN luôn tạo điều kiện, tổ chức cho lãnh đạo và cán bộ quản lý KHCN tham gia 5 lớp tập huấn cho các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú về phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học với tổng cộng 140 học viên tham dự. Qua lớp tập huấn đã đề xuất 137 ý tưởng cần quan tâm thực hiện trong năm 2013. Sở đã tổ chức cho 8 huyện, thành phố tham gia lớp tập huấn quản lý KHCN cấp huyện tại tỉnh Bạc Liêu về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KHCN. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KHCN ở cấp huyện; quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện; Hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp ở cấp huyện... được tổ chức tập huấn, nhằm giúp các địa phương nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và tầm quan trọng của KHCN ở địa phương. Các huyện: Châu Thành, TP. Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm… đã tổ chức áp dụng các tiến bộ KHCN mới vào đời sống sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 9 dự án, mô hình được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả cho người sản xuất. Đã áp dụng những giống lúa năng suất cao, chống được sâu rầy như: giống OC10, IR50404, OM3536, OM1248... cho năng suất bình quân 5,9 tấn/ha. Nuôi cá điêu hồng trong lồng bè tại xã Tân Thạch (Châu Thành) đạt kết quả khá tốt, năng suất 60 - 70kg/m3, tăng khoảng 15 lần so với cách nuôi truyền thống trong ao đất. Có 471 hộ tham gia chương trình cacao UTZ tại các xã An Khánh, Quới sơn, Tiên Thủy, Thành Triệu, Phú Đức, Phú Túc (Châu Thành)... và đã thành lập mới 18 câu lạc bộ cacao UTZ. Làng nghề dệt chiếu An Hiệp mạnh dạn đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư máy dệt chiếu xuất khẩu thay thế lao động thủ công và có nhiều mặt hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khác. Mô hình mẫu trồng cam sành thuộc Dự án SOFRI-JICA đã triển khai tại 3 xã: Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), với 10 hộ làm điểm trình diễn, tổng diện tích là 5,4ha được nông dân quan tâm thực hiện. Triển khai 40 hầm khí sinh học trên toàn bộ 22 xã của huyện Giồng Trôm. Thành phố Bến Tre đang triển khai dự án sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn GlobalGAP với 36 hộ tham gia, tổng diện tích là 17,22ha.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN