Chú trọng công tác qui hoạch và đào tạo cán bộ nữ

07/01/2008 - 08:30

Tại Hội nghị tổng kết công tác hội và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008, ngày 4-1 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be đánh giá Hội phụ nữ các cấp đã thể hiện tốt vai trò đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với giới nữ, tạo ra phong trào hành động cách mạnh lớn. Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết năm 2007, có sự đóng góp lớn của đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ. Về nhiệm vụ trong năm 2008, đồng chí Bí thư nhấn mạnh: “Hội Phụ nữ phải có chương trình, hoạt động phù hợp với điều kiện hội nhập hiện nay như: hỗ trợ kiến thức, thể hiện vai trò làm chủ trong sản xuất, kinh doanh…

Thực hiện nghiêm Nghị quyết 11-NQ/BCT, trong đó chú trọng công tác qui hoạch và đạo tạo cán bộ nữ. Trong hoạt động, Hội Phụ nữ phải có sự phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung nhằm đạt mục tiêu: cùng chia xẻ cùng hoàn thành trách nhiệm; không hành chính hóa, không quá khắc khe với tiêu chí; tạo không khí thoải mái trong công tác đoàn thể vì thế các bộ Hội Phụ nữ phải hiểu kỹ năng công tác, hòa mình với phong trào.


Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, năm qua, các cấp hội đã thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội LH Phụ nữ Việt Nam đồng thời vận dụng để xây dựng các chương trình công tác hội phù hợp với điều kiện thực tế. Hội đã thực hiện có hiệu quả phương chăm “hướng về cơ sở” với nhiều hoạt động hữu ích như: tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp hội; huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ hội; chăm lo gia đình chính sách, gia đình hội viên, phụ nữ nghèo; thực hiện được vai trò tham mưu cho cấp ủy trong xây dựng Đảng, chính quyền… Các cấp hội đã tạo điều kiện như vay vốn, hỗ trợ sản xuất, kiến thức khoa học kỹ thuật… giúp đỡ cho 16.257/29.635 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và đã có 1.260 hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ xuống còn 26,6% so tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (đầu năm tỉ lệ này là 34,35%). Công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội được giữ vững. Phát triển mới 11.701 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 243.704, chiếm tỉ lệ 65,45% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động hội có 139 cơ sở xuất sắc, 21 cơ sở khá.

Trong năm tỉnh có 3 cá nhân được Trung ương Hội Phụ nữ tặng bằng khen chiến sĩ thi đua Hội phụ nữ Việt Nam.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN