Chú trọng giáo dục đạo làm người, đề cao truyền thống yêu nước, hiếu học

21/06/2017 - 07:19

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương gợi ý thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: A. Nguyệt

Nhân kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2017), Ngày truyền thống văn hóa (VH) tỉnh 1-7 và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Báo Đồng Khởi phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm “Phát huy các giá trị truyền thống VH trong xây dựng và phát triển toàn diện con người Bến Tre” vào ngày 20-6-2017.

Nội dung chính của buổi tọa đàm nhằm góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong tình hình mới hiện nay. Đó là giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh nhà; trong đó chú trọng giáo dục đạo làm người, đề cao truyền thống yêu nước, thương dân, hiếu học; xây dựng môi trường VH lành mạnh; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã khái quát những giá trị truyền thống của Bến Tre; đồng thời định hướng các đơn vị chức năng tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khôi phục, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống. Quan tâm những giải pháp xây dựng con người Bến Tre có tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu lao động, có đạo đức và lối sống tốt, trọng nghĩa tình, uy tín, bản lĩnh, tự tin, tự lập, tự giác, cầu thị, cầu tiến, hướng thiện, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý việc xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, có kỷ luật, gương mẫu, năng động, tận tụy, giỏi chuyên môn… Phát huy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, nhạy bén và khôn khéo trong mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang trong mọi tình huống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đối với đội ngũ doanh nhân, cần có những giải pháp để xây dựng đội ngũ này coi trọng chữ tín, trách nhiệm với công tác xã hội, tuân thủ pháp luật, có kế hoạch đổi mới, sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề cập giải pháp xây dựng các cơ quan Đảng và Nhà nước, toàn thể lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, bản lĩnh tập thể năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, công bằng, quan hệ hài hòa, nêu cao tinh thần gần gũi nhân dân. Sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm VH có giá trị góp phần vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn con người, nhất là thế hệ trẻ. Bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị VH truyền thống, VH dân gian, phi vật thể có nguy cơ bị mai một… Đồng thời, góp phần làm thay đổi lối sống ích kỷ, phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu, chống những quan điểm, các hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu, tiêu cực đến truyền thống VH, làm tha hóa nhân cách con người. Có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện con người Bến Tre trong thời gian tới.

Ban tổ chức đã nhận được 12 tham luận của các sở, ban, ngành tham gia tọa đàm. Tại tọa đàm, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND TP. Bến Tre, UBND huyện Ba Tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BIDV Đồng Khởi đã trao đổi, gợi mở nhiều vấn đề về VH. 

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu cho rằng, xây dựng người CBCCVC, gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân là xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chí về tính tiên phong, gương mẫu của người CBCCVC trên các mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với việc. Đó là việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tất cả CBCCVC; phát huy tính tích cực, chủ động, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng chế độ, chính sách thỏa đáng về vật chất và tinh thần đối với CBCCVC làm việc tốt, gương mẫu, tận tụy và trong sạch…

Với lực lượng vũ trang, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu rõ: nền tảng vững chắc của sức mạnh dân tộc là huy động sức mạnh từ nhân dân và cả hệ thống chính trị để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thường xuyên tuyên truyền để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là những luận điệu xuyên tạc chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lĩnh vực tư tưởng VH làm ảnh hưởng đến truyền thống của Quân đội, bản sắc VH, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Nhà báo Minh Trấn - nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi cho rằng, hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” có thể xem là “tuyên ngôn” của những người làm văn thơ, làm báo chí để chống lại cái xấu, cái sai trong bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương.

Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lại quan tâm đến một khía cạnh khác trong cách tiếp cận văn hóa để xây dựng và phát triển toàn diện con người trong giai đoạn hiện nay, nhất là các giải pháp nhằm làm lành mạnh hóa môi trường xã hội, tác động và điều chỉnh hành vi con người. Đặc biệt là các phương tiện truyền thông trong việc giáo dục truyền thống VH, định hướng thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân…

Sau tọa đàm, từng đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ có những giải pháp thiết thực, phát huy tốt các giá trị truyền thống VH trong xây dựng và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Bằng tình cảm và trách nhiệm, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân, nỗ lực đưa VH ngày càng phát triển, thực sự là nền tảng tinh thần xã hội; là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh nhà.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN