Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

11/01/2008 - 08:52
Thanh niên xã Hưng Khánh Trung (Chợ Lách) ghi tên vào sổ vàng "Thanh niên tình nguyện" năm 2008. Ảnh: Kim Loan.

Trong năm 2007, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho Bến Tre tuyển chọn và gọi 1.680 công dân nhập ngũ, tỉnh đã giao cho Bộ Quốc phòng là 1.490, Công an 190 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu đề ra

Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục vận động gia đình thanh niên nâng cao tinh thần, ý thức tự giác trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng thời gắn kết với các tiêu chí của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua đó, đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một chỉ tiêu chủ yếu phải tập trung nên đã lãnh đạo điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội đồng NVQS các cấp, sự cộng đồng trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó là ý thức tự giác và tinh thần tình nguyện cao của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

 

 

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị đã chủ động đề xuất để hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức triển khai cho các xã, phường chỉ tiêu chính thức của UBND tỉnh giao cho địa phương. Các xã, phường chủ động lập kế hoạch tổ chức xét tuyển, bình nghị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi đã tránh được trình trạng bị động trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân đã chủ động liên hệ với Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thị để thống nhất về số lượng, thời gian, biện pháp thâm nhập cơ sở. Từng địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ nhập ngũ và thông báo thời gian, tạo điều kiện và cử cán bộ có trách nhiệm cùng đoàn xuống tiếp xúc, gặp gỡ gia đình và thanh niên, nếu có vấn đề gì chưa thống nhất thì cùng đơn vị bàn bạc kịp thời giải quyết. Trong 1.680 thanh niên nhập ngũ năm 2007, số người có trình độ văn hoá cấp II là 291, cấp III: 1.389, cao đẳng, đại học: 04, đảng viên: 146, đoàn viên: 1.534; 704 thanh niên tình nguyện; sức khoẻ loại I,II chiếm gần 70%. Về tiêu chuẩn chính trị, hầu hết là con em gia đình có truyền thống cách mạng.

 

 

Mai Hữu Tín

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN