Chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

14/09/2021 - 20:40

BDK - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19, quản lý xã hội và phát triển kinh tế trên lĩnh vực VHTT&DL (sau ngày 15-9-2021).

Tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội. Kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19, các thông tin sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ các phương án, giải pháp hoàn thành các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 đã đề ra. Tập trung nỗ lực, làm khẩn trương hơn và đạt hiệu quả, kết quả cao nhất. Duy trì hoạt động lĩnh vực ngành ở cơ quan, các cấp địa phương; luôn lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp có liên quan để có biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo các cấp ở các địa phương thường xuyên gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tại địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN