Chủ trương & chính sách mới

15/05/2012 - 17:42

* Chính phủ vừa ra Nghị định số 42/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Nghị định gồm 4 chương, 17 điều, nêu rõ việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2012. Các qui định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa trái với quy định của Nghị định này đều bị bãi bỏ.

* Không phân biệt văn bằng khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức. Theo dự thảo Thông tư sửa đổi của Thông tư số 13/2010 của Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức. Dự thảo này đang được Bộ Nội vụ xây dựng.

Theo dự thảo mới, có 2 trường hợp được xem xét, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển; đó là người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học, thứ hai là người có kinh nghiệm công tác theo quy định được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển.

* Thêm 8.000 tỷ đồng cho 1 triệu học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập. Ngân hàng Chính sách xã hội dự kiến dành thêm 80% số vốn tăng trưởng trong năm 2012, tương đương 8.000 tỷ đồng cho 1 triệu học sinh, sinh viên nghèo vay tiếp tục đến trường. Như vậy, tổng vốn dành để cho vay đối với học sinh, sinh viên lên đến 43 ngàn tỷ đồng, với khoảng 3,4 triệu học sinh được tiếp cận vốn vay ưu đãi này. Ngân hàng cố gắng ưu tiên nguồn vốn ưu đãi cho các đối tượng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, gắn với chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN