Chủ trương & chính sách mới

16/02/2012 - 17:01

* Quy định mới về dạy thêm học thêm. Hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện sau khi có đủ các điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động. Đây là quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong Thông tư ban hành quy định dạy thêm học thêm thay thế Quyết định 03/2007 của Bộ. Dự kiến quy định mới về dạy thêm học thêm sẽ có 7 nguyên tắc thay vì hiện nay chỉ có 3 nguyên tắc. Quy định mới sẽ quy định rõ hơn về đối tượng học thêm và người dạy thêm; đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về thời lượng dạy thêm cho từng cấp học, số lượng học sinh cho mỗi lớp học…

* Sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư sau 5 năm thi hành. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư vừa được Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo, đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện. Theo nhận định chung, thời gian qua chất lượng luật sư chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng cao của xã hội; đặc biệt là trong điều kiện cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Mặt khác, một số quy định của Luật này còn chưa phù hợp thực tế hoạt động luật sư.

* Mời tham gia triển lãm các sản phẩm dừa và Hội chợ thương mại 2012. UBND tỉnh Bến Tre vừa có Công văn số 445 ngày 10-2-2012 gởi các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nêu rõ: Trong khuôn khổ Festival Dừa lần thứ III năm 2012, với quy mô 600 gian hàng được tổ chức tại Khu dân cư Sao Mai, phường 7, TP. Bến Tre (từ ngày 4 đến 9-4-2012), là một hoạt động nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của ngành dừa Bến Tre và một số tỉnh trong cả nước, UBND tỉnh trân trọng mời các tỉnh, thành, các doanh nghiệp tham gia lễ hội để tạo sự phong phú, đa dạng cho việc quảng bá thương hiệu các sản phẩm độc đáo từ dừa. Thông tin phản hồi xin gởi về Sở Công Thương Bến Tre, số 77 Nguyễn Huệ, ĐT: 075.3822403, trước ngày 1-3-2012.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN