Chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ

14/03/2016 - 07:45

Đồng chí Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban phục vụ công tác tuyên truyền báo cáo tình hình chung về công tác tuyên truyền.

Sáng 13-3-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp để góp ý dự thảo báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Hải Châu, cùng đại điện lãnh đạo các tiểu ban phục vụ bầu cử tham dự.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo những công việc đã thực hiện. Theo đó, sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai công tác bầu cử và các văn bản có liên quan; các huyện ủy, thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; cấp ủy cơ sở cũng đã đồng loạt tổ chức triển khai vào ngày 5-2-2016. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05 về lãnh đạo cuộc bầu cử, ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử; UBND tỉnh ban hành các công văn về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, đồng thời ban hành kế hoạch, lịch tổ chức bầu cử.

Qua hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã điều chỉnh lần thứ nhất và rút lại còn 101 người ứng cử vào HĐND tỉnh và 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đến nay, việc nộp hồ sơ ứng cử của người ra ứng cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể, cấp tỉnh đã tiếp nhận 12/12 hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội (không có hồ sơ tự ứng cử); cấp huyện đã tiếp nhận 650/650 hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử; cấp xã đã tiếp nhận 8.646/8.613 hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 33 hồ sơ tự ứng cử.

Các hoạt động của các tiểu ban: thông tin tuyên truyền, phục vụ hậu cần, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Cuộc họp cũng đã bàn những công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối tháng 3-2016: tổ chức hiệp thương lần thứ hai; xây dựng hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; phê duyệt số khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử và cấp mới con dấu, in ấn, cấp phát các loại phương tiện, tài liệu, hòm phiếu.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích