Chuẩn bị mở lớp đào tạo khởi sự và quản lý doanh nghiệp

02/10/2009 - 09:41

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2009, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ phối hợp với Viện Phát triển Kinh tế và Công nghiệp-Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.

Nội dung lớp khởi sự doanh nghiệp gồm: nghiên cứu thị trường; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; đạo đức trong sản xuất kinh doanh, chi phí trong sản xuất kinh doanh, giao tiếp trong sản xuất kinh doanh. Nội dung lớp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp gồm: cải tiến sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới; xây dựng và phát triển thương hiệu; quản trị chất lượng sản phẩm; quản trị nhân lực, đổi mới công nghệ.
Nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ toàn bộ như học phí, tài liệu, cấp giấy chứng nhận.
Thời gian học 5 ngày (từ ngày 9-11-2009 đến ngày 13-11-2009), tại Sở Công thương Bến Tre. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin đăng ký trước ngày 10-10-2009, theo địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre, số 71-Nguyễn Huệ, P1, thành phố Bến Tre. ĐT: 075.3818449- 3601922 (gặp Nhạn); Fax: 075.3836731.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích