Chuẩn bị tốt cho hoạt động tín dụng ngân hàng năm 2010

08/03/2010 - 09:12
Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại Ngân hàng NN&PTNT. Ảnh: H.H

Sau Tết Nguyên đán Canh Dần, hoạt động huy động vốn và cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Bến Tre đang được khởi động lại rất nhanh và có chiều hướng tăng trên nền lãi suất tiếp tục ổn định (ngày 25-2-2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm). Từ đầu tháng đến ngày 24-2-2010, các ngân hàng đã cho vay ra 800 tỷ đồng, đưa dư nợ đạt mức 9.050 tỷ đồng (tăng 2,35% so cuối năm 2009).

Năm 2010, để hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục góp phần quan trọng trong việc khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% theo nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cho toàn ngành ngân hàng  trên địa bàn ngay từ đầu năm 2010 là chủ động đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu về vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục phát triển mạng lưới, triển khai đa dạng các dịch vụ ngân hàng tiện ích để phục vụ các nhu cầu doanh nghiệp và cá nhân với 11 nhóm giải pháp cụ thể.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã xác định thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ lãi suất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư quy định chi tiết của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong năm 2010 là nhiệm vụ quan trọng của ngành, đồng thời cũng là giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng định hướng. Ngân hàng dùng đòn bẩy tín dụng ngân hàng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích bằng việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất vốn vay nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành: nông nghiệp và lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm thủy sản, muối theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1-1-2010 được giải ngân (một hoặc nhiều lần) trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2010 đến 31-12-2010 với thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, với mức hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm. Việc vay vốn để mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn cũng được tiếp tục duy trì việc hỗ trợ lãi suất với một số sửa đổi cho phù hợp thực tế hơn. Theo đó, khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất bao gồm: Hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua vật liệu xây dựng nhà ở tại địa bàn xã. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2010 đến ngày 31-12-2010 để mua các loại hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam, gồm: các sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp; xe tải nhẹ trọng tải dưới 5 tấn; máy vi tính để bàn; vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; vật liệu xây dựng chủ yếu để làm nhà.Thời gian hỗ trợ lãi suất là 24 tháng, mức hỗ trợ là 100% đối các khoản vay để mua máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính để bàn; hỗ trợ lãi suất 12 tháng mức hỗ trợ 2%/năm  đối với vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và các loại vật liệu xây dựng chủ yếu để làm nhà.
Bên cạnh hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng đã yêu cầu Ngân hàng Chính sách-xã hội thật chủ động trong việc giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi ngay từ đầu năm, tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương. Các vấn đề còn vướng mắc trong việc phối hợp với các cấp, các ngành phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo hỗ trợ ngay.
Mặt khác, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc đầu năm với ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh sẽ khẩn trương tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10-10-2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để từ đó Tỉnh ủy có nghị quyết cụ thể về phát triển mô hình quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thời gian tới, tạo thêm một kênh cung ứng vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn nhỏ lẻ, phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống ở địa bàn nông thôn, mang tính tương trợ thành viên, góp phần hạn chế tệ cho vay nặng lãi.
Hoạt động tín dụng ngân hàng năm 2010 đã và đang được toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tập trung với tinh thần chủ động nhất ngay từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN