Chương trình cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài

13/09/2017 - 07:36

UBND tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, trong đó có chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là tại Nhật, thời gian 3 năm với thu nhập ít nhất 26 triệu đồng/tháng.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định sau:

Đối tượng được vay: người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình bị Nhà nước thu hồi đất, là thân nhân của người có công với cách mạng, là người dân tộc thiểu số.

Các đối tượng sẽ được vay khi có chủ trương của HĐND tỉnh: thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; người lao động thuộc diện mồ côi, làng trẻ em SOS; người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình khởi nghiệp bằng con đường xuất khẩu lao động.

Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong hợp đồng. Cụ thể: mức vay đến 100 triệu đồng/lao động (trong đó vốn Trung ương 50 triệu đồng, vốn địa phương 50 triệu đồng) không phải thế chấp tài sản; mức vay trên 100 triệu đồng/lao động (trong đó vốn địa phương 50 triệu đồng) phải thế chấp tài sản.

Lãi suất cho vay: 0,55%/tháng.

* Một số lưu ý:

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay sẽ giải ngân trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn. Một hộ gia đình có thể vay nhiều lao động. Mức cho vay trên không bao gồm dư nợ các chương trình tín dụng chính sách khác mà hộ đã vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN