Chương trình cho vay nhà ở xã hội

07/06/2018 - 19:27

Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre được Hội sở chính giao chỉ tiêu cho vay nhà ở xã hội là 4 tỷ đồng; UBND tỉnh đã giao cho mỗi huyện 400 triệu đồng và TP. Bến Tre 800 triệu đồng để tổ chức thực hiện. Do nguồn vốn cho vay ít, nhu cầu vay vốn nhiều, khi bình xét cho vay, UBND cấp xã cần lưu ý:

1. Việc lựa chọn đối tượng được vay vốn, điều kiện được vay vốn thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100 ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

2. Trường hợp nhu cầu vay vốn tại cấp xã lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội theo mẫu số 11/NƠXH.

3. Căn cứ vào số điểm đã chấm để xác định số người được vay vốn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp tại mức chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao mà có nhiều người bằng điểm nhau thì tổ chức bốc thăm. Việc công khai điểm và tổ chức bốc thăm do ban giảm nghèo thực hiện dưới sự chủ trì của chủ tịch UBND cấp xã và được lập thành biên bản lưu tại cấp xã.

4. Người vay thuộc đối tượng được vay vốn và đủ điều kiện vay vốn liên hệ ngân hàng chính sách xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ và thủ tục vay vốn.

NHCSXH tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích