Chương trình FSPS II - hỗ trợ ngành thủy sản phát triển bền vững

27/03/2009 - 09:37

Vừa qua, Sở Thủy sản đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 về chương trình FSPS II-hỗ trợ phát triển bền vững ngành thủy sản. Ông Michael Akester, đại diện Ban cố vấn chương trình đã đến dự.

Theo đánh giá, qua chương trình FSPS II đội ngũ cán bộ ngành thủy sản được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, góp phần thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Chương trình còn nâng cao nhận thức và kiến thức của nông, ngư dân trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực thủy sản, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cộng đồng và các giống loài thủy sản thân thiện với môi trường, bảo đảm ATVSTP, đào tạo và tuyên truyền về đồng quản lý nghề cá; hoạt động  chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản được chú trọng. Đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo nuôi thủy sản, từ đó xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi có hiệu quả phù hợp với đối tượng nghèo. Chương trình cũng chú trọng quan tâm đến mô hình đồng quản lý nghề cá, thành lập được nhóm cán bộ chuyên trách nghề cá. Năm 2009, chương trình sẽ triển khai 143 hoạt động, trong đó có 42 được duyệt trong kỳ kế hoạch với tổng vốn trên 5 tỷ đồng. Việc xây dựng mô hình đồng quản lý rất cần sự quan tâm sâu sát và hỗ trợ  nhiều mặt của UBND tỉnh và các ngành để xây dựng hệ thống khung pháp lý, cơ chế chính sách phù hợp với hoạt động của mô hình. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chương trình tỉnh, quốc gia quan tâm hỗ trợ và xem xét ưu tiên về kinh phí chuyển nghề trong quá trình xây dựng mô hình đồng quản lý tại địa phương. Phối hợp với các ngành  nắm chắc danh sách các hộ nghèo hằng năm để có kế hoạch triển khai chương trình.

Ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, chương trình đã góp phần rất lớn trong  công tác giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bên thực hiện, có sự phối hợp tốt giữa các ngành Nông dân, Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội. Tuy nhiên, một số hoạt động triển khai còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhận thức của người nghèo còn nhiều hạn chế, việc tiếp thu các kiến thức từ chương trình  chưa được quan tâm chú trọng, kinh phí chuyển nghề còn thấp. Cần mở rộng phạm vi hoạt động của dự án.  Chú trọng đến người nghèo nông thôn, phải có các mô hình cụ thể cho các đối tượng được hỗ trợ.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN