Chuyển đổi ý thức, thay đổi hành vi cho chủ thể xây dựng nông thôn mới

25/07/2018 - 20:34

BDK.VN - Ngày 25-7-2018, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 đã họp tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cẩm Trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cẩm Trúc

Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã tổ chức công bố thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) là Bình Thành, Mỹ Hòa, An Nhơn, nâng tổng số toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, có 12 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (TC), 58 xã đạt từ 10 - 14 TC, 53 xã đạt từ 5 - 9 TC và không có xã dưới 5 TC.

Ông Cao Minh Đức - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau khi được công nhận các xã có xây dựng kế hoạch nâng chất 19 TC xã NTM. Tuy nhiên, nếu so với Bộ TC mới (theo Quyết định số 1681 của UBND tỉnh) thì kết quả vẫn chưa rõ nét. Đối với 6 xã đăng ký NTM năm 2017 còn lại thì hầu hết đều chưa đạt TC giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên nhân do còn nợ tiến độ thi công, hợp tác xã hoạt động chưa ổn định, hồ sơ TC môi trường chưa hoàn chỉnh. Đối với 14 xã đăng ký công nhận năm 2018 thì đạt từ 14 - 15 TC.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh trình bày dự thảo Bộ TC xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 để xin góp ý Ban Chỉ đạo và thông qua Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch thực hiện 4 TC và xác định lộ trình xây dựng huyện NTM Chợ Lách theo Nghị quyết Tỉnh ủy.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Đề án thực hiện TC môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 để xin góp ý Ban Chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị thời gian tới cần tập trung tạo ra sản phẩm nhưng gắn với thị trường, phải biến sản phẩm thành hàng hóa. Trong xây dựng NTM, phải thay đổi cách tuyên truyền sao cho thu hút, hấp dẫn để người dân dễ nắm bắt, làm theo; phải giúp người dân chuyển đổi ý thức đến thay đổi hành vi trong vai trò chủ thể xây dựng NTM.

“Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, xã phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong 6 tháng còn lại của năm 2018, phát huy tinh thần năm “tăng tốc” để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra, trong đó tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng lưu ý.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN