Chuyển biến lớn trong nhận thức từ cuộc vận động

06/05/2009 - 13:46

Ông Trần Trung Hào-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, trên cơ sở xác định tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, LĐLĐ đã thành lập ban chỉ đạo và phân công các thành viên phụ trách, theo dõi tình hình triển khai ở các đơn vị trực thuộc.

LĐLĐ huyện, Thị xã, Công đoàn ngành và CĐCS thành lập ban chỉ đạo cấp mình, do đồng chí chủ tịch công đoàn làm trưởng ban, tiến hành xây dựng kế hoạch theo điều kiện thực tế tại đơn vị.

Qua hai năm triển khai, cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong tổ chức công đoàn, đến tận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Năm 2007, các cấp công đoàn phối hợp cùng chính quyền triển khai bước một, tập trung các chuyên đề trọng tâm như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút 41.797 người tham dự, đạt trên 96% công nhân viên chức, lao động. Sau đợt học tập, hầu hết cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia thảo luận, viết thu hoạch, tự liên hệ thực tiễn, tạo nhận thức tự hào và phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm thiết thực, thông qua công việc hàng ngày.

Năm 2008, trên cơ sở những kết quả đạt được ở bước một, các cấp công đoàn triển khai bước hai, đi sâu vào các chuyên đề: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, trong đó chú ý  đến việc làm theo. Các chuyên đề được triển khai nghiêm túc, rộng khắp thu hút 99% cán bộ đoàn viên và trên 91% công nhân lao động dự học. Các cấp công đoàn cũng đã lấy ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ, đoàn viên; kiểm điểm, đánh giá tình hình đạo đức, lối sống từng người, thông qua bài thu hoạch. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tiên phong, gương mẫu rèn luyện phẩm chất, lối sống và ít có trường hợp vi phạm hay suy thoái về đạo đức của người cán bộ đảng viên, đoàn viên. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả, có 559 lượt thí sinh là đoàn viên công đoàn tham dự. Tại cuộc thi, thí sinh thể hiện đậm nét  tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ. Nhiều mẩu chuyện ấn tượng tốt và có tính lan tỏa trong xã hội. Một đoàn viên tham gia hội thi toàn quốc do Tổng Liên đoàn tổ chức, đoạt giải khuyến khích.

Ông  Trần Trung Hào cũng thừa nhận, việc triển khai cuộc vận động còn một số hạn chế như: Ban chỉ đạo cuộc  vận động có thành lập nhưng chậm, chưa xây dựng quy chế hoạt động, chỉ đạo còn dàn trải, từng lúc biểu hiện lúng túng, thiếu chiều sâu, chậm sơ kết rút kinh nghiệm. Nội dung cuộc vận động  chưa cụ thể hóa ở các cấp công đoàn, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị còn mang tính chung chung. Một số đơn vị chưa quan tâm  đến việc phát hiện, nêu gương tốt từ kết quả cuộc vận động để tạo thành phong trào hành động thiết thực, sôi nổi. Tỷ lệ công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài quốc doanh dự học chưa cao (91%) do tập trung sản xuất và thiếu báo cáo viên. Một số công nhân viên chức, lao động chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc vận động, bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, đăng ký hướng phấn đấu còn hình thức chiếu lệ. Vài nơi chưa gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chưa phát  huy tốt ý nghĩa và tác dụng của cuộc vận động.

Năm 2009, cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh mà trọng tâm là “Làm theo”, đi vào chiều sâu trong từng đơn vị, địa phương để làm nền tảng cho việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động học tập  về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Sau đợt học tập, từng người viết thu hoạch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và từng cơ quan phải xây dựng các chuẩn mực đạo đức để thực hiện. Quan tâm biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN