Chuyển đổi số chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch Covid-19

30/06/2021 - 06:23

BDK - “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2021 việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) theo Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh còn chậm và chưa đạt kết quả như mong đợi”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trịnh Minh Châu cho hay.

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Một số khó khăn

Một số hoạt động CĐS triển khai chậm như: công tác tập huấn, nâng cao nhận thức và tuyên truyền về CĐS chưa triển khai thực hiện được theo đúng tiến độ của kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thí điểm CĐS cấp huyện, xã chưa triển khai thực hiện được các hoạt động về kinh tế số, xã hội số. Kế hoạch hỗ trợ CĐS 1 ngàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch CĐS ngành giáo dục và y tế gặp nhiều khó khăn và triển khai chậm tiến độ.

Riêng Khu công nghệ thông tin (CNTT) và tỉnh, theo Quyết định số 333 (ngày 3-3-2016) của Thủ tướng Chính phủ thí điểm mô hình “Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung” có hiệu lực đến ngày 31-12-2020, hiện nay, Bộ TT&TT đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả của quá trình thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thời hạn thí điểm thêm 3 năm (đến năm 2023) nhưng chưa được phê duyệt. Do đó, việc tỉnh tham gia mô hình thí điểm “Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung” theo Quyết định số 333 còn phải chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, do phải thực hiện trình tự các bước về việc lập quy hoạch chi tiết để triển khai Đề án thành lập “Khu CNTT và CĐS” nên thời gian thông qua thành viên UBND tỉnh sẽ chậm.

Mặc dù vậy, việc thực hiện CĐS theo Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh vẫn đạt một số kết quả nhất định. Sở TT&TT đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 năm 2021. Sau khi danh mục được phê duyệt, Sở TT&TT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo số liệu thống kê từ Sở TT&TT, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh 1.758 thủ tục, trong đó cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.092 dịch vụ, đạt 62%. Số DVCTT mức độ 3, 4 tích hợp Cổng dịch vụ công Quốc gia 553 dịch vụ, đạt 50,6%.

Nhiệm vụ thời gian tới

Sở TT&TT hiện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ CNTT “Thuê triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh”; Trung tâm giám sát an ninh mạng tỉnh (SOC) năm 2021 và những năm tiếp theo đúng quy định hiện hành để trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở cũng đang nghiên cứu góp ý hoàn thiện kế hoạch thuê dịch vụ CNTT để triển khai IOC và SOC của tỉnh. “Để đẩy nhanh tiến độ CĐS theo kế hoạch, mỗi cơ quan, tổ chức có thể tiến hành CĐS ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có. Người dân là trung tâm của CĐS. CĐS là phương thức để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Minh Châu nhấn mạnh.

Trước mắt, Sở TT&TT đã kiến nghị thành viên Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh cho ý kiến thêm về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS năm 2021 kịp tiến độ, như: việc thông qua thành viên UBND tỉnh Đề án thành lập “Khu CNTT và CĐS”; kế hoạch hỗ trợ CĐS 1 ngàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch CĐS ngành giáo dục và y tế; kế hoạch thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã…

“Kế hoạch thí điểm thực hiện CĐS tại huyện Bình Đại và 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT sẽ tiếp tục chủ trì, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các dự án cụ thể để triển khai nhanh nhiệm vụ đề ra trong Đề án CĐS”, Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Minh Châu cho biết thêm.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành về công tác chuyển đổi số mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông bám sát nội dung Đề án chuyển đổi số; tích cực phối hợp với các ngành và chung tay cùng các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đối với ngành y tế; giáo dục và đào tạo là hai ngành tiên phong trong chuyển đổi số của tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị viễn thông tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chuyển đổi số của ngành.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN