Chuyển giao công nghệ sản xuất cá tra nhân tạo

27/11/2009 - 13:12
Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: H.H

Trung tâm Giống thủy sản Bến Tre phối hợp với Trung tâm Giống thủy sản An Giang thực hiện dự án Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra nhân tạo. Dự án được thực hiện trong 2 năm, từ tháng 9-2007 đến tháng 9-2009. Tổng kinh phí thực hiện 1,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ là 499.800.000đ.

Dự án được thực hiện với các bước: điều tra thực trạng tình hình sản xuất và cung cấp giống cá tra cho người nuôi tại Bến Tre trong thời gian qua; đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn cho cán bộ Trung tâm Giống thủy sản Bến Tre có kiến thức ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá tra theo tiêu chuẩn quốc tế SQF 1000 CM. Từ đó, rèn luyện kỹ năng sản xuất cho cán bộ kỹ thuật; các qui trình thủ tục đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế trên sản phẩm cá tra bột và cá giống; tuyển chọn và nuôi vỗ thành thục cá tra bố mẹ; sinh sản cá tra nhân tạo, ươm cá tra từ bột lên giống.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu và đánh giá cao đề tài này. Điều kiện môi trường Bến Tre phù hợp cho sản xuất giống cá tra, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đề tài, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh có thể chủ động được quá trình sản xuất con giống theo tiêu chuẩn quốc tế; hình thành hệ thống các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh theo hướng qui hoạch; tạo nghề mới, góp phần đưa ngành kinh tế thủy sản Bến Tre phát triển ổn định, bền vững.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích