Chuyên mục “Dân vận khéo”: Nét mới công tác dân vận năm 2021

15/10/2021 - 11:35

BDK.VN - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chuyên mục “Dân vận khéo” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Chuyên mục “Dân vận khéo” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Số lượng các mô hình tăng dần hàng năm. Nhiều mô hình có nội dung phong phú, đa dạng với cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực; tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu còn chậm, sức lan tỏa trong cộng đồng chưa cao.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa từ các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, tháng 7-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện Chuyên mục “Dân vận khéo” nhằm giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào lúc 18 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, tuần thứ 3 hàng tháng. Đây cũng là một trong những hình thức cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch số 20-KH/BDVTU, ngày 20-4-2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. Đến nay, chuyên mục đã phát sóng 4 kỳ với các chuyên đề: “Mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh trật tự”; “Phát huy vai trò dân vận trong thi đua “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19”; “Tôn giáo Bến Tre đồng hành phòng chống dịch Covid-19”; “Dấu ấn công tác dân vận tỉnh Bến Tre”.

Trong đó, các mô hình được giới thiệu đều thể hiện cách làm sáng tạo, phương pháp linh hoạt, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các mô hình vừa có nội dung đa dạng, phong phú gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết vừa mang tính thời sự tại cơ sở như: mô hình “Xóm đạo an toàn, an ninh trật tự” (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc), mô hình “Camera an ninh” (xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú), mô hình xây dựng “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” (xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri), mô hình vận động 500 hộ dân đóng phí rác và xử lý rác thải (xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm), mô hình vận động nhân dân xây dựng giao thông nông thôn (xã An Hóa, huyện Châu Thành)…

Ngoài ra, chuyên mục cũng đã kịp thời giới thiệu, biểu dương những hoạt động thiện nguyện, những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo trong việc chung tay chia sẻ khó khăn cùng tín đồ và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hưởng ứng cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 2-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19…

Có thể khẳng định rằng, 4 kỳ chuyên mục “Dân vận khéo” phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thời gian qua đã thu hút đông đảo người xem, giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu hơn về công tác dân vận, phương thức tiến hành công tác dân vận, về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các mô hình “Dân vận khéo”... Thông qua chuyên mục đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo; tạo sự đồng thuận xã hội để huy động nguồn lực trong nhân dân cho sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Theo kế hoạch, chuyên mục “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo để nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả, có tính bền vững, lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ được các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị văn minh.

Bài, ảnh: Huỳnh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN