Công ty Điện lực Bến Tre cấp điện an toàn, ổn định để phòng, chống dịch Covid-19

Công ty Điện lực Bến Tre cấp điện an toàn, ổn định để phòng, chống dịch Covid-19