Liên đoàn Lao động tỉnh trao nhà “Mái ấm công đoàn” tại Ba Tri

Liên đoàn Lao động tỉnh trao nhà “Mái ấm công đoàn” tại Ba Tri