Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thanh Hiếu Medic Sài Gòn Bến Tre

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thanh Hiếu Medic Sài Gòn Bến Tre