Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan trực tuyến “Bữa cơm tại nhà”

Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan trực tuyến “Bữa cơm tại nhà”