• Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  11-04-2019 19:52

  Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28-4-2016 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, Cục Thuế tỉnh đăng tải một số điều Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa để tổ chức và cá nhân DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh biết và thực hiện.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  10-03-2019 20:21

  Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện QTT năm 2018 tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi QTT, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (http: www.gdt.gov.vn) trong tháng 3-2019, bắt đầu từ ngày 6-3-2019.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

  22-02-2019 08:11

  Cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) 2018 và đối thoại với tổ chức, cá nhân người nộp thuế (NNT) vào đầu tháng 3-2019 và hỗ trợ QTT TNCN thông qua ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ chức, cá nhân NNT có yêu cầu.

 • Thông báo về lệ phí môn bài năm 2019

  Thông báo về lệ phí môn bài năm 2019

  10-01-2019 22:17

  Lệ phí môn bài (LPMB) năm 2019 được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LPMB.

 • Tập trung nhiệm vụ, giải pháp về chống thất thu thuế

  03-01-2019 20:25

  Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2018 là 3.601 tỷ đồng, chỉ đạt 97,32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương hụt thu 99 tỷ đồng.

 • Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119 của Chính phủ

  Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119 của Chính phủ

  11-12-2018 19:39

  Cục Thuế tỉnh điểm lại một số điểm mới nổi bật về hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định đối với những đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT cần lưu ý những mốc thời gian, 10 nội dung, nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng HĐĐT sau đây:

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  08-11-2018 20:52

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 12-9-2018, nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt lưu tâm.

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

  07-10-2018 20:14

  Ngày 12-9-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định ban hành đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ

 • Triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai theo công nghệ và kiến trúc mới phiên bản 4.0.4

  09-09-2018 19:35

  Việc triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) thời gian qua đã đem lại hiệu quả cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Tuy nhiên, công nghệ của ứng dụng HTKK đã phát triển hơn 10 năm qua có một số mặt hạn chế về khả năng và tốc độ xử lý dữ liệu.

 • Hóa đơn điện tử năm 2018

  Hóa đơn điện tử năm 2018

  19-08-2018 20:16

  Sau một thời gian thực hiện, hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho thấy nhiều lợi ích hơn so với hóa đơn (HĐ) giấy.

 • Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện từ ngày 1-9-2018

  Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện từ ngày 1-9-2018

  07-08-2018 19:38

  Kể từ ngày 1-9-2018, Cục Thuế tỉnh thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn các huyện, thành phố.

 • Hội nghị tuyên dương người nộp thuế

  Hội nghị tuyên dương người nộp thuế

  18-07-2018 20:26

  Ngày 18-7-2018, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương thành tích các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017.