Cơ bản hoàn thành công tác dự kiến người ra ứng cử trưởng ấp, khu phố (nhiệm kỳ 2010-2012)

25/10/2010 - 07:19

Thực hiện Công văn số 3922/UBND-TH ngày 30-9-2010 của UBND tỉnh Bến Tre về việc tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ V (2010-2012) và Hướng dẫn liên tịch số 750/HDLT-SNV-BTT.UBMTTQ về quy trình bầu cử trưởng ấp, khu phố, đến nay, các địa phương đã thực hiện xong công tác chuẩn bị bầu cử và đã cơ bản hoàn thành bước 1 công tác hiệp thương (dự kiến người ra ứng cử).

Ông Nguyễn Hải Hà, Phó Trưởng Ban Dân chủ pháp luật thuộc  UBMTTQVN tỉnh Bến Tre cho biết: Đến hết ngày 21-10-2010, 164 xã, phường, thị trấn với 977 ấp, khu phố đã tổ chức hội nghị và triển khai kế hoạch bầu cử, bao gồm: công bố quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về ngày bầu cử, thành lập tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tuyên truyền cổ động về bầu cử. Trước mắt, có 977 khu vực bỏ phiếu/977 ấp, khu phố. Đối với địa bàn nào đông dân hoặc rộng lớn sẽ có thêm 1 khu vực bỏ phiếu”.

Cũng theo ông Hà, song song với công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố, các địa phương cấp xã đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp xã bầu (từ ngày 10-10 đến 20-11-2010); chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18-11; điều tra khảo sát hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới; kiểm tra nâng chất khu dân cư. Do nhiều công việc cùng một lúc đã ảnh hưởng đến công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố ở một số nơi, đoàn kiểm tra của tỉnh đã kịp thời khảo sát, chấn chỉnh theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, ban công tác Mặt trận ấp, khu phố sẽ dự kiến người ra ứng cử từ ngày 21 đến 26-10-2010; tổ chức hội nghị cử tri thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử từ ngày 27-10 đến 3-11-2010; ấn định danh sách chính thức những người ứng cử, niêm yết danh sách cử tri từ ngày 4 đến 10-11-2010.

H.Đức- TH.Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN