Cơ hội để Bảo Thạnh thử sức mình

07/04/2010 - 09:16

Năm 2009, Bảo Thạnh (Ba Tri) chỉ giải ngân đạt 64% so kế hoạch vốn (359 triệu đồng). Năm nay, dự toán ngân sách phân bổ cho xã trên 6,7 tỷ đồng. Đây là cơ hội để xã nghèo Bảo Thạnh phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng là thách thức của xã.

Theo kế hoạch, trong năm 2010, Bảo Thạnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, phát triển các dịch vụ nông thôn. Nhiều lớp tập huấn, thảo luận được tổ chức để người dân cùng với chính quyền xác định những hoạt động ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; xác định nguồn lực và ngân sách. Trong hoạt động phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn, Bảo Thạnh sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức hội thảo kết nối thông tin việc làm cho thanh niên, phụ nữ nông thôn và doanh nghiệp; phối hợp đào tạo nghề may công nghiệp, điện gia dụng; tập huấn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đặc biệt, xã sẽ hỗ trợ 110 hộ nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn dài hạn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động khác nhằm tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho người nghèo cũng được xã quan tâm thực hiện, như: tổ chức cho nông dân học tập kinh nghiệm, tập huấn kỹ thuật mô hình trồng lúa cao sản, mô hình nuôi cua đồng, cách sử dụng và biện pháp an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hội thảo giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, đánh giá kết quả thực hiện từ các mô hình trình diễn và nhất là hội thảo gặp gỡ giữa nông dân sản xuất nông nghiệp và cơ sở thu mua sản phẩm nông nghiệp tại địa bàn xã, huyện. Đặc biệt, năm nay, xã sẽ đầu tư 5 công trình giao thông.
Đặc điểm của Dự án DBRP là cấp xã vừa là người chủ, người sở hữu, quản lý và trực tiếp thực hiện. Do vậy, để đạt được kết quả như mong muốn, trách nhiệm của chính quyền địa phương rất lớn. Xã phải đề xuất kế hoạch, nêu sáng kiến, sau đó xây dựng, triển khai thực hiện, với sự giúp sức của các cấp và cơ quan quản lý dự án. Với những chương trình, kế hoạch đã đề ra, hy vọng sau một năm thực hiện, cán bộ địa phương và người dân Bảo Thạnh sẽ được tiếp cận nhiều kiến thức mới, góp phần nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế địa phương.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN