Có một xã được công nhận nông thôn mới

26/12/2014 - 13:29
Sản xuất cây giống ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. Ảnh: H. Hiệp

Để kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp tỉnh theo hướng bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, hầu hết các huyện đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, trên cơ sở tách ra từ Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và đời sống văn hóa trước đây. Cấp xã thành lập đầy đủ bộ máy tổ chức gồm Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Phát triển ấp ở tất cả các xã xây dựng NTM.

Năm 2014, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết “4 nhà”. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014 phân bổ cho phát triển sản xuất 3,3 tỷ đồng, tập trung đầu tư có trọng điểm các mô hình sản xuất hữu cơ sạch, công nghệ cao và hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng cho các mô hình sản xuất. Trong năm, đã triển khai thực hiện 14 mô hình phát triển sản xuất cho các xã điểm NTM, chủ yếu mô hình về cây ăn trái, rau an toàn theo chuẩn GAP, mô hình chăn nuôi bò, dê…; phối hợp với tổ chức OXFAM lồng ghép vốn đầu tư cho người nghèo tại các xã bãi ngang ven biển của các huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại. Đến nay, có 45/124 xã đạt tiêu chí số 13 - hình thức tổ chức sản xuất.

Năm 2014, toàn tỉnh huy động được trên 12,77 ngàn tỷ đồng, từ nhiều nguồn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Từ đầu năm đến nay xây mới đạt chuẩn 74,891km đường trục xã, liên xã; 118,148km đường từ xã đến ấp, liên ấp; 116,359km đường từ ấp đến khu dân cư sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 32,329km đường nội đồng được cứng hóa. Đến nay, các xã Phú Nhuận, Sơn Định, Châu Bình, Hữu Định đạt chuẩn về giao thông. Về thủy lợi, tổng diện tích trồng trọt đã được tưới tiêu chủ động là 99.960ha, diện tích nuôi trồng thủy sản đã được cấp, thoát nước chủ động là 5.483ha, số công trình thủy lợi đã được cải tạo, nâng cấp là 19 công trình, tổng số bờ bao chống lũ đã được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch là 20,85km, hiện có 105/124 xã đạt tiêu chí này. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn trên địa bàn tỉnh đạt 99,55%; hiện có 91/124 xã đạt tiêu chí này. Tổng số bưu điện văn hóa xã hiện có là 105 đại lý, bưu điện đa dịch vụ có 52 đại lý; tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng gần 1,3 triệu thuê bao, đạt mật độ 101,94 thuê bao/100 dân; mạng internet có 525 đại lý với trên 40,8 ngàn thuê bao, mật độ sử dụng internet là 22,71 người/100 dân. Hiện nay, internet băng rộng đã phủ đến tất cả các ấp, có 110/124 xã đạt tiêu chí này.

Tuy nhiên, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hàng năm chưa đáp ứng đủ yêu cầu theo các đề án xây dựng NTM của các xã. Do vậy, năm 2015 các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề. Đồng thời, lồng ghép có hiệu quả thiết thực hơn trong xây dựng NTM từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ các mục tiêu và các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tập trung cho 5 xã điểm đạt NTM năm 2015 để đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 9 xã ở 9/9 huyện, thành phố đạt NTM. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, ưu tiên thực hiện chương trình tạo việc làm để xóa đói, giảm nghèo.

Qua khảo sát đánh giá thực trạng thực hiện 19 tiêu chí NTM tại 124 xã, có 5 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 88 xã đạt từ 5 - 9  tiêu chí và 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 4 xã được công nhận trong năm 2014 là xã Phú Nhuận, Châu Bình, Hữu Định và xã Sơn Định. Năm 2015, dồn sức phấn đấu để có thêm 5 xã NTM là Phú Thuận, huyện Bình Đại; Tân Thủy, huyện Ba Tri; Đại Điền, huyện Thạnh Phú; Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam và Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.

ĐVĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN