Cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng Covid-19 được vay vốn

05/05/2022 - 18:04

BDK - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh vừa có thông báo về việc cho vay đối với cở sở giáo dục mầm non (GDMN), tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối tượng vay vốn là cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập, gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (gọi chung cơ sở GDMN độc lập, tư thục); nhà trẻ trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (gọi chung GDMN dân lập, tư thục), trường tiểu học theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở GDMN; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Lãi suất cho vay 3,3% /năm; lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảo tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của Ngân hàng CSXH.

Điều kiện vay vốn là cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn. Trường có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg); không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23-1-2020.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN