Công an Bến Tre phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”

16/03/2011 - 08:31
Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre Hồ Quốc Việt phát động cuộc vận động. Ảnh: CA

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, ngày 11-3-2011, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tổ chức phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Ông Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” là cuộc vận động chỉnh huấn, chỉnh quân lớn nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, quy trình công tác, tác phong, thái độ quan hệ, ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong CAND. Tại buổi lễ phát động cuộc vận động, trên cơ sở quán triệt Kế hoạch số 30/KH-BCA-X11 ngày 1-3-2011 của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ rõ 7 nhóm nội dung, giải pháp cụ thể, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, quân phong, quân kỷ; ý thức chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình công tác; xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp ứng xử và thái độ phục vụ nhân dân, yêu cầu toàn thể lực lượng công an từ tỉnh đến các huyện, thành phố; từ lãnh đạo, chỉ huy đến chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc, xem đây là tiêu chí góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có nếp sống văn hóa, kỷ luật, kỷ cương, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo hình ảnh đẹp của người CBCS CAND trong lòng nhân dân tỉnh nhà.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngoài việc tổ chức cho CBCS quán triệt sâu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng mực về thực trạng chấp hành điều lệnh, kỷ cương, nếp sống văn hóa và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, để có cơ sở xây dựng chương trình thực hiện từng nội dung cụ thể, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của từng đơn vị, địa phương cũng như từng CBCS. Đồng thời, công an cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố; các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh, nhất là Báo Đồng Khởi, đài PT-TH Bến Tre, đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động; gắn chặt việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, cũng như phong trào thi đua “vì ANTQ” và các phong trào thi đua yêu nước khác; phải chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức thực hiện cuộc vận động; phải có sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ lời nói đến hành động cũng như đạo đức tác phong và hiệu quả trong công việc, nhất là trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân, với CBCS thuộc quyền; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm của CBCS, xem đây là việc làm thiết thực để bảo vệ, xây dựng hình ảnh người CAND trong sáng, tin cậy trong quần chúng, nhân dân.

Hoàng Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN