Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

18/12/2018 - 14:34

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tiểu Bảo

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tiểu Bảo

Sáng 18-12-2018, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt công an các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian 1 ngày, Đại tá Lê Văn Hòa đã quán triệt Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, phát huy tính sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Tiểu Bảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN